Fem nye Sentre for fremragende forskning til UiO

UiO har blitt tildelt fem av de ti nye sentrene for fremragende forskning. Sentrene skal drive gjennombruddsforskning innen livsvitenskap, kreftforskning, musikkvitenskap og solforskning. 

Med den nye tildeling vil UiO ha 15 av 26 Sentre for fremragende av forskning (SFF). De nye sentrene vil f? en grunnfinansiering p? 15 millioner kroner per ?r i ti ?r. Vitenskapelig kvalitet p? h?yt internasjonalt niv? er hovedkriteriet for prioritering av s?knadene til SFF. Dette gjelder b?de for forskningen som er planlagt og for sentrets vitenskapelige ledelse. Sentrene skal v?re aktive i utdanning av forskere og ha omfattende internasjonalt 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@.

De fem nye Sentre for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo

Centre for Cancer Cell Reprogramming 
Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin.
Senteret skal studere hvordan prosesser i cellene, som endres under kreftutvikling, p?virker hverandre. M?let er ? finne kreftens svake punkter for ? kunne "reprogrammere" kreftcellene til ufarlige celler og slik bane veien for nye typer kreftbehandling.
Senterleder: Harald Stenmark

Les ogs?: Full satsing p? ? omprogrammere kreftceller til ufarlige celler (titan.uio.no)

Developing an integrated open access organ on chip platform for drug discovery
Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag.
Senteret skal utvikle et "Organ on a chip", en ny teknologi som kan bidra til helt ny forst?else av kroppens organismer og hvordan ulike behandlingsformer virker. Denne plattformen skal kunne gjenskape stoffskifteprosesser i kroppen (metabolisme) og teste hvordan prosessene responderer p? medisinsk p?virkning.
Senterleder: Stefan Krauss
 
Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi. Senteret er delt mellom UiO og UiT, med UiO som prosjekteier.
Senteret skal gi viktige bidrag til forst?else av molekylenes biologi, kjemi og fysikk. Senteret vil utvikle nye beregningsmetoder som kan h?ndtere systemer med opp til millioner av atomer. Et m?l er ? forst? og kontrollere komplekse biologiske og kjemiske systemer under ekstreme forhold. F?rst n? er det teknisk mulig ? sette opp avanserte eksperimenter som kan unders?ke tilsvarende virkelige systemer andre steder i verden.
Senterledere: Trygve Helgaker (UiO) og Kenneth Ruud (UiT)

Les ogs?: SFF-senter til kjemikere i Oslo og Troms? (titan.uio.no)
 
Rosseland Centre for Solar Physics
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for teoretisk astrofysikk. 
M?let for senteret er ? forst? hvordan v?r n?rmeste stjerne, sola, faktisk fungerer. Ved ? kombinere observasjoner av sola med avansert datamodellering skal senteret utvikle ny kunnskap om partikkel-akselerasjon og oppvarming b?de inni og rundt sola. Slik skal prosesser som har direkte konsekvenser for jordas atmosf?re og betingelsene for livet p? jorda avdekkes.
Senterleder: Mats Carlsson

Les ogs?: Solforskning RoCS (titan.uio.no)

Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion
Det humanistiske fakultet, Institutt for musikkvitenskap.
Rytme er grunnleggende for mennesker n?r vi g?r, danser og spiller, forteller historier eller pr?ver ? forutsi fremtiden. Rytme er ogs? en basal del av den menneskelige biologi.  Senteret skal studere de perseptuelle og kognitive mekanismene som ligger under v?r evne til ? oppleve rytme og agere rytmisk.

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time, and Motion
Senterledere: Anne Danielsen og Alexander Jensenius

Les ogs?: Rytme er grunnleggende, hilsen 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@sr?det (titan.uio.no), 150 millioner til nytt Senter for fremragende forskning (hf.uio.no)

 

Dette er lederne ved de nye sentrene for fremragende forskning. Foto: UiO

Samarbeid med NTNU

I tillegg til de fem sentrene som ledes fra UiO er Universitetet i Oslo med som likeverdig knutepunkt for ett av sentrene som skal ledes fra NTNU, Porous Media Laboratory. Eirik Grude Flekk?y og Knut J?rgen M?l?y ved Fysisk institutt er sentrale ved UiOs del av sentret.

Les ogs?: Kunnskap om olje skal gi verden rent vann (titan.uio.no)

Publisert 17. mars 2017 12:23 - Sist endret 7. des. 2020 13:06