Det Norske Studentersamfund

 • Cinema Neuf
  Filmklubben ved Det Norske Studentersamfund.
 • Det Norske Studentersamfund (DNS)
  Det Norske Studentersamfund driver studenthuset Chateau Neuf.
 • Impro Neuf
  Foreningens form?l er ? drive improvisert teater knyttet til Det Norske Studentersamfund, herunder workshops, forestillinger og lignende.
 • Konsertforeningen Betong
  Konsertarrang?r p? Det Norske Studentersamfund.
 • Medieavdelingen ved Det Norske Studentersamfund
  Vi er blant flere utvalg i Det Norske Studentersamfund som drifter studenthuset Chateau Neuf. Vi driver med PR og markedsf?ring, grafisk design, foto og filmproduksjon, tekst, IT- og webutvikling.
 • Oslostudentenes Syklubb
  Form?let til Syklubben er ? fremme syinteressen blant studenter p? en b?rekraftig m?te, samt ? arrangere sosial, kulturell og milj?bevisst aktivitet for foreningens medlemmer og andre interesserte.
 • Pizzaforeningen
  Pizzaforeningen er en forening for studenter i Oslo med en lidenskap for deig, tomatsaus og ost. Gjerne i kombinasjon.
 • Redd Barna Oslo International
  Redd Barna Blinderns form?l er ? fremme bevisstheten rundt Redd Barnas arbeid blant studentene ved universitetet. Vi driver med kampanjearbeid og andre sosiale arrangement
 • Studentenes Fotoklubb
  Studentenes Fotoklubb har til form?l ? samle og skape kontakt mellom fotointersserte studenter og gi dem ?kt kjennskap til fotografi.
 • Tappet?rnet
  Tappet?rnet har ansvar for alt av frivillig bardrift p? Chateau Neuf, derav Bokcafeen som er ?pen alle hverdager.
 • Teater Neuf
  Studentteateret i Oslo
Publisert 25. aug. 2017 13:50 - Sist endret 25. aug. 2017 13:50