Internasjonale og etniske foreninger

 • Erasmus Student Network Oslo
  V?r oppgave er ? gi mulighet for kulturell forst?else og selvutvikling gjennom ? representere internasjonale studenter under prinsippet "studenter hjelper studenter".
 • Kurdisk Studentforening
  Form?let til Kurdisk Studentforening er ? tilby en sosial arena for kurdiske studenter ved Universitetet i Oslo og andre SiO-registrerte l?resteder.
 • Latinamerikansk forening Studentlag (LAF Studentlag)
  LAF Studentlag er foreningen for deg som er opptatt av Latin-Amerika, spansk og portugisisk. Vi jobber for ? spre informasjon og kunnskap om Latin-Amerika til studenter i Norge.
 • Mino.Jur
  Mino.Jur er en organisasjon for minoriteter p? Det juridiske fakultet. M?let for organisasjonen er ? skape nettverk og kontakter blant minoriteter, samt bidra til faglig utvikling.
 • Syrian Student Association
  - Bygge broer mellom det syriske og norske folket -F? arabiske studenter til ? bli kjent med h?yere utdanning i Norge - Hjelpe arabisk talende studenter med ? bli kjent med hverandre
Publisert 4. apr. 2012 10:33 - Sist endret 29. mai 2017 09:36