Livssynsforeninger

 • Dei Sjuke Hestars Studenteining
  Ei eining med hovudm?l ? gjere sitt livssyn s? klart som mogeleg for alle interesserte.
 • Emmaus psykologiforening
  ? skape m?tepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skj?ringspunkt mellom kristen tro og psykologi.
 • Jussnavigat?rene Oslo
  JussNavigat?rene Oslo er Navigat?rene sitt studentarbeid ved Det juridiske fakultet i Oslo. Foreningens m?l er ? forene tro, studier og hverdagsliv med grunnlag i Bibelen.
 • Lukas
  Kristen studentforening for ern?rings-, odontologi- og medisinstudenter.
 • Muslimsk Studentsamfunn (MSS)
  MSS har til form?l ? skape kontakt mellom muslimske studenter, og ? arbeide for ? skape forst?else og kunnskap om Islam.
 • Oslo Kristelige Studentforbund
  Forbundets form?l er ? vekke og styrke kristen tro og identitet blant studerende ungdom til innsats for fred, rettferdighet og likestilling.
 • Oslo Kristelige Studentlag
  Oslo Kristelige Studentlag (OKSL) er en gruppe studenter som dr?mmer om ? aktualisere v?r visjon: "Vi vil gj?re Jesus kjent p? alle studiesteder i Oslo, s? han blir trodd, elsket og etterfulgt."
Publisert 4. apr. 2012 10:33 - Sist endret 29. mai 2017 09:37