Politiske foreninger

 • Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo
  Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo skal v?re et samlingspunkt for studenter, unge akademikere og unge profesjonsutdannede i Oslo Arbeiderparti.
 • Attac Studentlag Oslo
  Den internasjonale bevegelsen ATTAC har som m?l ? gjenvinne den demokratiske styringen av samfunnet. Vi jobber for at mennesker og milj? skal g? foran penger og profitt.
 • DKSF - H?yres Studenter i Oslo
  DKSF er Oslo H?yres studentforening som samler konservative studenter ved h?yere utdanningsinstitusjoner i Oslo. Som medlem i DKSF f?r du anledning til ? delta p? v?re arrangementer og skoleringer.
 • Extinction Rebellion Ungdom
  Extinction Rebellion Ungdom ?nsker ? fremme dialog omkring klimakrisa blant studentene ved UiO og andre ungdommer.
 • FAKS Oslo
  FAKS Oslo har som form?l ? v?re et partipolitisk uavhengig samlingsorgan for konservative studenter.
 • Gr?nn Liste
  Gr?nn Liste er en politisk liste ved Universitetet i Oslo.
 • KFUK-KFUM Global Student Oslo
  V?rt form?l er ? ?ke og spre kunnskap om, og skape debatt rundt KFUK-KFUM Globals arbeidsomr?der kj?nnsrettferdighet, ?konomisk rettferdighet, klimarettferdighet og rettferdig fred.
 • LO-studentene ved UiO
  LO-studentene ved UiO sitt form?l er ? v?re en faglig, politisk og sosial arena for studenter i Oslo.
 • NITO Studentene UiO
  Sosial og faglig studentforening for teknologi-, IKT- og realfag ved UiO
 • Oslo Sosialistiske Studenter
  Lokallag til Oslo Sosialistisk Venstreparti (SV). Organiserer studenter og andre som f?ler tilh?righet til denne gruppen.
 • Studenter for Palestina
  Studenter for Palestinas form?l er ? fremme den palestinske befolkningens interesser blant studenter, samt ? arrangere sosial og kulturell aktivitet for medlemmer og andre studenter.
 • Tryggere Ungdom UIO
  Tryggere Ungdom jobber for en tryggere og mer progressiv ruspolitikk. Vi er partipolitisk uavhengige og livssynsn?ytrale.
Publisert 4. apr. 2012 10:34 - Sist endret 29. mai 2017 09:39