Fortsatt ?kning i andel studenter med psykiske problemer

?n av tre studenter rapporterer om psykiske problemer, if?lge de nasjonale tallene i SHoT-unders?kelsen for 2022. Denne andelen har ?kt jevnt og trutt de senere ?rene.

Bildet kan inneholde: bl?, erme, gest, font, elektrisk bl?.

Studentenes helse- og trivselsunders?kelse (SHoT) legges frem hvert 4. ?r og er en nasjonal unders?kelse som gjennomf?res av Folkehelseinstituttet p? oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit.

SHoT-unders?kelsen viser en jevn ?kning av antallet studenter som rapporterer ? ha alvorlige psykiske plager siden den ble gjennomf?rt f?rste gang i 2010. I 2010 oppga 18 prosent av studentene at de hadde alvorlige psykiske plager, mens det i 2022 er 35 prosent.

–  Majoriteten har det fortsatt bra, men de som ikke har det bra, sliter mer. De nasjonale tallene knyttet til spesielt psykisk helse og livskvalitet gir selvf?lgelig grunn til stor bekymring – blant annet at forekomsten av psykiske lidelser er h?yere blant studentene enn resten av befolkningen. Det er vondt ? h?re at livet ikke er s? godt som det burde v?re blant unge mennesker som i utgangspunktet befinner seg i sin mest friske og beste alder, med livet foran seg, sier Svein St?len, rektor ved Universitetet i Oslo.

Han p?peker at ?kningen i psykiske problemer dessverre er en generell trend b?de i det norske samfunnet og internasjonalt.

– Det betyr at dette handler om noe mer enn bare l?restedene, og at vi ikke kan l?se alle problemene alene. Her trengs det 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ og innsats fra et bredt spekter av offentlighet og myndigheter – ogs? rettet mot unge mennesker f?r de blir studenter. Ungdata viser ogs? en ?kende trend n?r det gjelder psykisk helse og ensomhet, sier St?len.

Les hele SHoT 2022-unders?kelsen her

Viktig med tidlig innsats

Studentenes helse- og trivselsunders?kelse (SHoT) legges frem hvert 4. ?r og er en nasjonal unders?kelse som gjennomf?res av Folkehelseinstituttet p? oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit. M?lgruppen for SHoT er alle heltidsstudenter under 35 ?r i Norge med norsk statsborgerskap. Norske studenter i utlandet er ogs? inkludert.

?rets SHoT-unders?kelse ble sendt ut mens landet fortsatt befant seg i en pandemi.

– Vi levde gjennom to ?rs unntakstilstand. Det er klart at s?nt setter sitt preg, ikke minst p? studentene – som tok en tung del av byrden ved nedstengningene. Derfor jobber vi hardt for ? f? dem tilbake p? campus, og vi ?nsker ? skape en hverdag preget av et tett og trygt faglig-sosialt l?ringsmilj? som bidrar til trivsel og integrering, sier St?len.

Sosiale m?teplasser og faglig oppf?lging

St?len er imidlertid klar p? at alt ikke vil ordne seg selv om vi er ute av koronaen.

– Det vil ogs? fremover v?re viktig med tidlig innsats samt holdningsskapende og forebyggende arbeid rundt de store utfordringene knyttet til b?de fysisk og psykisk helse, fedme, ensomhet, rus og seksuell trakassering, sier han og fortsetter:

– Det er behov for mer forskning og bedre kunnskap slik at vi kan m?lrette tiltakene enda bedre, men ved UiO vet vi at et godt studiemottak og gode faglige og sosiale rammer fra dag én har positive ringvirkninger for trivsel resten av studietiden. Det er viktig ? ha p? plass gode sosiale m?teplasser, studentforeninger – UiO har over 350 av dem – og ulike faglige st?ttetilbud. Der jobber vi kontinuerlig og systematisk, men innsatsen kan selvf?lgelig alltid bli bedre, sier han.

– SHoT bekrefter at det er viktig ? opprettholde oppmerksomheten og innsatsen vi har p? psykisk helse, med flere og forsterkede tilbud i kj?lvannet av pandemien. Jeg er bekymret over den kraftige ?kningen i andelen studenter som oppgir ? ha d?rlig eller sv?rt d?rlig livskvalitet. Her m? vi vite mer om ?rsaken. Studenter, utdanningsinstitusjoner, myndigheter og samskipnad m? fortsette det gode 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@et for ? legge til rette for at alle studenter kan oppleve god livskvalitet, sier Trond Morten Trondsen, leder for SiO Helse.

Studenter kan henvende seg til Studentombudet med ulike utfordringer knyttet til studiehverdagen, og Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har ulike tilbud til den som sliter og trenger noen ? snakke med.

Den ?konomiske situasjonen gj?r det verre

Rektor Svein St?len trekker ogs? frem dagens situasjon med kraftig ?kende str?m- og matvarepriser.

– Vi vet at det er klare sammenhenger mellom psykisk uhelse og ?konomi. Den ?konomiske situasjonen med ?kende levekostnader kommer til ? sl? hardere ut fremover og ikke minst ramme studentene, sier han og utdyper:

– Mange m? allerede bruke mye av tiden sin p? deltidsjobbing for ? dekke utgifter til h?yt prisede boliger p? privatmarkedet. De trenger flere studentboliger med overkommelig husleie, eventuelt et bedre system for ventelister slik for eksempel Studentsamskipnaden i Gj?vik, ?lesund og Trondheim (SiT) har utviklet. Og en bedre studiefinansiering er i krisetider viktigere enn noensinne.

Oline S?ther, leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, peker p? det samme:

– Vi er veldig bekymret – fordi studenter som sliter, har ikke overskudd til ? gj?re det godt som studenter. Selv om unders?kelsen viser at endel har det bra, er det ikke greit at en s? stor andel har det d?rlig. Vi tror svaret ligger i ? bedre den ?konomiske situasjonen til studentene slik at de f?r tid til ? ta vare p? egen psykisk helse og til ? fokusere p? studiene i stedet for ? bekymre seg for ?konomien, sier Oline S?ther, leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. 

 

Publisert 8. sep. 2022 12:51 - Sist endret 9. sep. 2022 15:45