English version of this page

Mest attraktive studier ved UiO

De mest attraktive studiene ved Universitetet i Oslo er honours-programmet i realfag, profesjonsutdanningene i medisin, psykologi, odontologi, samt filosofi, politikk og ?konomi.

Bilde av studenter p? Blindern med Fysikkbygningen i bakgrunnen

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Av 40750 s?kere har 11 448 f?tt tilbud om studieplass h?sten 2022. P? listen over de mest popul?re programmene finner vi ogs?  jus/rettsvitenskapinformatikk: digital ?konomi og ledelse, farmasi, klinisk ern?ring, samt ?rsstudiene i filosofi og kriminologi. En nykommer p? topplisten er internasjonale studier.

God s?kning til alle fag

Nasjonalt ser vi at poenggrensene generelt g?r noe ned. Samtidig ?ker poenggrensene til medisin, odontologi og psykologi ved UiO. I Norge har UiO flest studieprogram (16) som krever over 60 poeng for ? komme inn i ordin?r kvote. Samtidig f?r en stor andel av s?kermassen oppfylt sitt studie?nske.

– Vi er glade for at studieprogrammene v?re fortsetter ? tiltrekke seg sterke kandidater. Profesjonsutdanningene som medisin, psykologi og odontologi har fortsatt h?ye poenggrenser, og det har ogs? de nye tverrfaglige utdanningene som honours-programmene og ?filosofi, politikk og ?konomi?. Blant f?rstegangsstudentene er faktisk honours-programmet realfag vanskeligere ? komme inn p? enn medisin, sier viserektor Bj?rn Stensaker.

Portrettfoto av viserektor Bj?rn Stensaker
Viserektor Bj?rn Stensaker. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Ved UiO ?ker ogs? poenggrensene for tannpleie, antikkens kultur, klassiske spr?k, religionsvitenskap og lingvistikk og litteraturvitenskap.

– Det er gledelig at s?kerne b?de s?ker seg til de nye tilbudene og til de mer klassiske universitetsfagene. Vi trenger fremover ulik type kompetanse for ? l?se de komplekse samfunnsutfordringene dagens unge har foran seg, og da er det b?de behov for tverrfaglig kompetanse og dybdeforst?else i mange ulike fag, sier Stensaker.

Velkommen til studiestart!

Jevnt over er det god s?kning til alle 106 studieprogram i dette opptaket og sv?rt mange kvalifiserte kandidater f?r et tilbud.

– N? gleder vi oss til studiestart! Vi skal gj?re det vi kan for at studietilv?relsen ved Universitetet i Oslo blir minneverdig og en god investering i framtiden for den enkelte student og for samfunnet, sier Stensaker.

N?kkeltall for UiO

  • 17161 f?rstevalgss?kere til studietilbud ved UiO
  • 11 448 har f?tt tilbud om plass (7186 kvinner og 4262 menn)
  • 2,7 f?rstevalgss?kere per studieplass 
  • UiO er det l?restedet med flest s?knadsalternativer med poenggrense over 60 poeng i ordin?r kvote (16 studieprogrammer).

UiOs studieprogrammer med h?yest poenggrenser

Studieprogram Ordin?r kvote Kvote for f?rstegangsvitnem?l
Medisin, h?st 69,6 62,4
Medisin, v?r 68,8 61
Psykologi, h?st 68,1 59
Odontologi 67,7 59
Psykologi, v?r 66,7 57,5
Honours-programmet, studieretning realfag 66,1 63
Filosofi, politikk og ?konomi 64,5 58,7
Honours-programmet, samfunnsvitenskap 61,9 57
Rettsvitenskap, h?st 63,5 57,3
Psykologi, ?rsenhet 61,2 54,5
Jus, v?r 62,2 55,3
Honours-programmet, humaniora, filosofi, lingvistikk 61 54,3
Tverrfaglige kj?nnsstudier, ?rsenhet 60,9 49,4
Informatikk: digital ?konomi og ledelse 60,4 53
Kriminologi, ?rsenhet 60,3 54,7
Klinisk ern?ring 60 54
Klassiske spr?k 58,5 Alle
Filosofi, ?rsenhet 58,1 52,9
Internasjonale studier 58,2 55
Samfunns?konomi ?rsenhet 58,1 46,8
Publisert 25. juli 2022 11:00 - Sist endret 25. juli 2022 11:30