Domus Bibliotheca: Program for 2023

Kommende

Tid og sted: , Domus Bibliotheca

Hvordan sikrer vi en mer inkluderende og b?rekraftig boligpolitikk?

Tid og sted: , Domus Bibliotheca

Hvordan forbereder vi oss p? det uventede? L?rdommer fra kjente smittsomme epidemiske sykdommer.

Tid og sted: , Domus Bibliotheca

Hva er demens? Hvorfor blir noen demente, og er det noe du kan gj?re for ? forbygge?

Tid og sted: , Domus Bibliotheca

Lansering og diskusjon av Michael Reiertsens nye bok.

Tid og sted: , Domus Bibliotheca

Vi inviterer til en fargerik og kreativ ettermiddag i Domus Bibliotheca!

Tid og sted: , Domus Bibliotheca

Hvordan h?ndterer vi interessekonflikten mellom klimam?lene og for eksempel urfolks rettigheter?

Tid og sted: , Domus Bibliotheca

Seminar og workshop om ikke-institusjonelle tiln?rminger til kunst i det offentlige rom