Ekspertliste for Ukraina og Russland, konflikt og krig

Forskere ved Universitetet i Oslo som er eksperter innen relevante fagfelt for Russlands angrep av Ukraina. 

Fag

Ekspertfelt

Navn

Tittel

Kontakt

Institutt for arkeologi, historie og konservering

India og Ukraina
Asia og Ukraina

Sunniva Engh F?rsteamanuensis 

sunniva.engh@iakh.uio.no
Tlf: 22856269

Institutt for medier og kommunikasjon Media og journalistikk i krig og konfliktsituasjoner, propaganda, informasjonskrig, sosiale medier i konflikt Cristina Archetti Professor cristina.archetti@media.uio.no mobil: 90524868
Institutt for litteratur, omr?destudier og europeiske spr?k Russisk politikk, inkludert f?deralisme og utviklingen av sentrum-periferi relasjoner, nasjonalisme og nasjonsbygging, etniske konflikter, ikke anerkjente stater Helge Blakkisrud F?rsteamanuensis

helge.blakkisrud@ilos.uio.no
Telefon: +47 22857022
Mobil: +47 90980284

Institutt for litteratur, omr?destudier og europeiske spr?k

Ukrainsk historie, nyere og eldre, politikk, forholdet til Russland

P?l Kolst? Professor

pal.kolsto@ilos.uio.no
mobil 95186564

Institutt for litteratur, omr?destudier og europeiske spr?k

Ukrainsk og russisk litteratur og kunst, med fokus p? identitetsdiskursen i Ukraina. Ukraina, Russland og Sovjetunionen, 20. og 21. ?rhundre

Vera Faber Postdoktor, MSCA-Fellow at UiO

vera.faber(at)ilos.uio.no
+47 465 69 947
Intervju p? engelsk

Institutt for litteratur, omr?destudier og europeiske spr?k

Russland, Sentral-Europa og Balkan

Geir Flikke

Professor

99357278

 

Senter for ekstremismeforskning

USA/Russland, v?penkontroll

 

Kacper Rekawek

Postdoktor

967 59 683

Institutt for statsvitenskap

Sikkerhets- og forsvarspolitikk

Janne Haaland Matlary

Professor

92601389

Institutt for statsvitenskap

Internasjonal politikk, demokrati og diktatur

Tore Wig

Professor

90527229

 

Institutt for statsvitenskap

Internasjonal politikk, demokrati og diktatur

Carl Henrik Knutsen

Professor

90955708

Institutt for statsvitenskap

Russland, NATO, sikkerhetspolitikk

Kristin Ven Bruusgard

Postdoktor

957 34 439

Institutt for samfunnsgeografi

Ukraina, bygeografi, geopolitikk

Michael Gentile

Professor

+46703580236

 

Institutt for statsvitenskap

Kald krig, v?penkontroll

James Jerome John Cameron

Postdoktor

905 31 941

 

Jus Menneskerettigheter, Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett, jus og teknologi Malcolm Langford Professor +47 22842031
Jus

folkerett, internasjonale organisasjoner (EU/NATO), sanksjoner.

Stian ?by Johansen F?rsteamanuensis 934 622 03
 s.o.johansen@jus.uio.no
Jus Europarett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Konkurranserett, Komparativ rett, Markedsrett, Menneskerettigheter, Selskapsrett Mads Anden?s Professor +47 22859382
Jus Folkerett, Milj?rett, Internasjonale domstoler,  Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett Geir Ulfstein Professor +47 22859446
Jus Folkerett (FN), Menneskerettigheter, Solidaritet, Flyktningrett, Fred.  Cecilia Bailliet Professor 90740305
Jus Menneskerettigheter,  Internasjonal humanit?rrett. Gentian Zyberi Professor +47 939 32 195

 

Publisert 24. feb. 2022 13:56 - Sist endret 30. nov. 2022 11:51