English version of this page

Energisparing p? UiO

P? UiO har vi lenge jobbet med ? redusere energibruken v?r. H?ye str?mpriser og ?kte kostnader gj?r at vi n? innf?rer ekstra tiltak for ? kutte forbruket ytterligere. 

Dette er tiltakene

 • Lavere temperatur:  Redusere temperatur i bygningene – ikke lavere enn 19 grader. Tiltaket vil bli tilpasset virksomheten i bygningene slik som for eksempel forskning, lab-virksomhet og museumsmagasiner. 
 • Sambruk: Det vil i enkelte bygninger v?re sambruk av studentarealer og lesesaler etter kl. 16, hvor vi opprettholder innetemperatur p? 19 grader og ventilasjon etter kl. 16. Ventilasjon i arealer som ikke er i bruk skrus av og temperatur senkes ytterligere etter kl. 16.
 • Enkle tiltak: Oppfordre studenter og ansatte til enkle energisparingsgrep som ? sl? av lys.

Skal du jobbe utover ettermiddagen?

I noen lesesaler og studentarealer vil vi opprettholde en temperatur p? 19 grader ogs? etter kl. 16.00: 

Blindern: 

 • Georg Sverdrups hus (biblioteksarealene) 
 • Vilhelm Bjerknes hus (biblioteksarealene)
 • Sophus Bugges hus (biblioteksarealene)
 • Den store lesesalen i 2. etasje i Eilert Sundts hus A

Sentrum

 • Bibliotek og lesesaler i Domus Juridica

Gaustad

 • Lesesalene i Ole Johan Dahls hus, C- og D-fl?yene
 • Harald Schjeldrups hus hele V1U
 • Harald Schjeldrups hus lesesal A01.027 (over auditorium 4)
Image may contain: Window, Plant, Architecture, Building, Art.

 

  Dialog

  Alle tiltak er dr?ftet med enhetene, studenter og fagforeninger, og det blir tett dialog med vernetjenesten. Ingen tiltak blir satt i verk f?r Eiendomsavdelingen og fakultetene har hatt dialog. 

  Ansatte med behov for individuell tilrettelegging p? sin arbeidsplass m? avtale dette direkte med n?rmeste leder.

  Tiltakene skal ikke g?r utover den faglige virksomheten ved universitetet.

   

  Vil du bidra?

  • Skru av lyset n?r rommet ikke er i bruk.
  • Vent til oppvaskmaskinen er full f?r du setter den p?. 
  • Sett PC og skjerm i dvalemodus n?r du g?r for dagen.
  • Unng? ? bruke automatiske d?r?pnere der dette er mulig.

  Bakgrunn

  UiO har i flere ?r jobbet aktivt med ? redusere energibruk i bygninger, b?de for ? minske klimaavtrykket og  redusere kostnader. Siden 2017 er energibruk i bygninger redusert med ca. 25 prosent. Flere tiltak er planlagt, og UiO har forpliktet seg til et kutt i energibruken p? minst 30 prosent gjennom klima- og milj?strategien.

  N? har kostnadene knyttet til str?m og energi skutt i v?ret, b?de nasjonalt og internasjonalt. ?kte energipriser kan gi UiO ekstrautgifter p? 130 millioner kroner i 2022 og 170 millioner kroner i 2023 — i f?lge prognosene. 

  De planlagte ekstratiltakene forventes ? f?re til en innsparing p? rundt 35 millioner kroner.

  Energisparingen er ogs? omtalt i denne aktueltsaken

   Tilbakemeldinger