Det er i nedgangstider det m? investeres

Et Sputnik-?yeblikk kaller Chuck Schumer (science.org), leder for demokratenes fraksjon i Senatet, den tiden vi lever i og viser med det til sjokket da USAs teknologiske forsprang tidlig p? 1960-tallet ble utfordret av Sovjetunionen. N? er det Kina som er USAs teknologiske rival. Igjen kobles geopolitiske spenninger med forsknings- og teknologipolitikk. Den amerikanske kongressen besluttet da derfor ogs? nylig en massiv ?kning i bevilgningene til forskning og teknologi skriver nature.com.

Mest oppmerksomhet har 500 mrd. kroner til mikrochip-produsenter f?tt. Koronapandemi og invasjonen av Ukraina avdekket en s?rbarhet som m?tte m?tes. Det handler om mikrochipper, men ogs? om s? mye mer. Derfor inneholder Kongressens vedtak en bred satsing p? forskning, teknologi og innovasjon. Bevilgningene til National Science Foundation skal dobles fram til 2027, fra dagens 85 mrd. kroner.

M?let er ? lage en bro over det som kalles “d?dens dal”. Dalen som skiller forskning fra anvendelse, og som vanskeliggj?r omsettingen av forskningen til verdiskaping og arbeidsplasser. Samtidig er det store budsjetter ogs? til grunnleggende forskning og til styrket kopling av forskning og utdanning.

Det handler ikke kun om ?konomi, n?ringsutvikling og nye arbeidsplasser. Det handler i stor grad om geopolitikk. Pandemi, klimakrise, krig og konflikter har vist at en kunnskapens selvberging kan bli vel s? viktig som andre former for selvberging. Det er ?penbart ogs? for den engelske regjeringens vitenskapsr?dgiver Sir Patrick Vallance, skriver hos Foundation.org at; ?N?r en statsminister trer inn, b?r han eller hun bry seg om tre ting p? dag én: nasjonal sikkerhet, ?konomi og vitenskap og teknologi. Alle disse er grunnleggende for landets fremtid.?

Det er selvsagt en betydelig forskjell mellom store nasjoner og Norge. Nasjonal selvberging p? alle omr?der kan ikke v?re et m?l for oss, men vi m? likevel investere. Samfunn og n?ringsliv vil i ?kende grad v?re kunnskapsbasert. Vi m? evne ? utvikle og vedlikeholde fagomr?der hvor vi leder an, men vi er i st?rre grad enn USA og UK avhengige av ? utvikle v?r kunnskapssektor inkludert n?ringslivet i partnerskap med andre nasjoner. En sammenlikning med Finland er mer passende.

Finland har ambisjoner. Det ble tidligere i ?r inng?tt tverrpolitisk avtale som skal sikre ?kte investeringer i forskning og utvikling (FoU), rapporterer sciencebusiness.net. M?let er at offentlige og private investeringer i FoU skal ?ke til 4 % av brutto nasjonalprodukt innen 2030. Det er ogs? enighet om at forskningssektoren skal skjermes fra kutt i d?rligere ?konomiske tider. Avtalen skal motvirke kortsiktighet og sikre forutsigbarhet.

Jeg skulle gjerne sett et stort tverrpolitisk engasjement for forskning og utvikling ogs? i Norge. Det er kunnskap vi skal leve av i fremtiden. 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ og kunnskap er en investering. Det f?rste som b?r gj?res er ?penbart ? reversere kuttene p? 1.7 milliarder fra Solberg-regjeringen. Vi b?r videre som Finland skjerme forskning og utvikling mot kutt i nedgangstider. Det er i nedgangstider mer enn noe det m? investeres.

 

Av Svein St?len
Publisert 5. aug. 2022 10:17 - Sist endret 16. jan. 2023 10:48
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO