Nytt spr?kkrav - vi m? ta oss tiden vi trenger

Regjeringen har nylig vedtatt en forskrift som inneb?rer at stipendiater og postdoktorer som ikke snakker/skriver norsk ved ansettelse m? gjennomf?re norskoppl?ring tilsvarende 15 studiepoeng. Universitetet i Oslo vil ta opp implementeringen av forskriften i h?stens f?rste styrem?te 18. september. Rektoratet er sterkt opptatt av at implementeringen ikke m? senke den faglige kvaliteten p? v?re doktorgradsprogrammer.

Forskriften gjelder allerede fra 1 august. Samtidig er den s? uklar at vi ikke vil evne ? sette den i kraft p? en forsvarlig m?te fra semesterstart. I Khrono i dag fors?ker Statsr?d Hoel ? tydeliggj?re hva forskriften inneb?rer. Statsr?den skriver at norskoppl?ringen skal gjennomf?res i den finansierte stipendiatperioden: ?tida avsett til sj?lve doktorgraden skal vere minimum tre ?r, noko som er likt for alle. Og norskoppl?ringa skal sj?lvsagt gjennomf?ras i stipendiatperioden, som skal vere l?nna.?

Dersom statsr?dens skal forst?es slik at det legges ytterligere arbeidsoppgaver til stipendiater som ikke snakker/skriver norsk uten at stipendperioden skal forlenges, m? vi ta det for gitt at dette ikke strider mot diskrimineringslovverket og E?S-rett. Det vil i s? fall bli viktig ? styrke oppf?lgingen av den enkelte kandidat, da det mentale presset p? unge forskere allerede i dag er betydelig. Dersom perioden skal forlenges, m? dette inn i de ulike enhetenes bemannings/rekrutteringsplaner og langtidsbudsjetter. Kostnadene er betydelige.

Disse og mange andre sp?rsm?l reiser seg. Det er ?penbart at vi trenger tid, og kanskje juridiske/departementale klargj?ringer, for ? finne en tydelig vei videre og sikre en forsvarlig implementering. Justerte maler m? formodentlig utvikles b?de for utlysningstekster og ansettelseskontrakter.

Uavhengig av dette m? vi videre i fellesskap som kunnskapsnasjon, arbeide for rekrutteringen av flere og bedre norsktalende kandidater til stipendiatstillinger ved norske institusjoner. Konkurransen er t?ff og internasjonal. Dette er ikke minst viktig for de m?lene Regjeringen har satt seg for Universitetet i Oslo. I Kunnskapsdepartementets (KD) utviklingsavtale med Universitetet i Oslo er ett av tre overordna m?l ? styrke og videreutvikle UiO som et ledende europeisk universitet basert p? langsiktig grunnleggende, banebrytende forskning. Forskriften gj?r det ikke lettere for KD og UiO ? n? v?rt felles m?l.

Av Svein St?len, ?se Gornitzka
Publisert 8. juli 2024 18:19 - Sist endret 8. juli 2024 18:22
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO