English version of this page

Forskere p? flukt

Vi jobber med l?sninger som gj?r at ukrainske forskere p? flukt kan tilknyttes forskningsmilj?er ved Universitetet i Oslo

EU-stipender til ? ansette ukrainske forskere (MSCA4Ukraine)

EU har satt av 25 millioner euro til en stipendordning for ukrainske forskere i eksil. Ordningen gjelder kun forskere og PhD-kandidater, ikke studenter. Stipendene kan v?re p? opptil 2 ?r. Stipendordningen forvaltes av Scholars at Risk Europe m.fl.

Universitetet i Oslo kan s?ke p? vegne av navngitte forskere fra Ukraina. Utlysning ble publisert i slutten av september 2022. S?knadsskjemaet ?pnes 24. oktober, og f?rste s?knadsfrist er 11. november. Mer informasjon om ordningen finnes p? nettsiden til Scholars at Risk Europe om MSCA4Ukraine

Fagmilj?er ved UiO som planlegger ? s?ke, m? ta kontakt med institusjonskontakten for Scholars at Risk ved UiO, Marit Egner. S?knadene skal koordineres og sendes inn fra SAR institusjonskontakten p? UiO i 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ med vertsenheten p? UiO og den ukrainske kandidaten.

Midlertidig spesialordning for ukrainske forskere

Form?let med ordningen er ? gi ukrainske forskere mulighet til ? fortsette sitt arbeid i Norge og samtidig bygge nettverk og omr? seg for ? finne videre karrieremuligheter innenfor eller utenfor akademia.

Det er enheter ved Universitetet i Oslo som m? s?ke p? vegne av forskeren. 

Les mer om den midlertidige ordningen her

St?tte til forskere fra Russland, Belarus og andre land utenom Ukraina

Forskere som er rammet av krigen, men som ikke kommer inn under Norges vedtak om kollektiv beskyttelse til ukrainere, kan behandles under det vanlige SAR-systemet og Scholar Rescue Fund (SRF). Dette vil gjelde russere, belarusere og muligvis noen personer bosatt i Ukraina med annet statsborgerskap enn ukrainsk. De skal s?ke assistanse gjennom https://www.scholarsatrisk.org/get-help/ eller https://www.scholarrescuefund.org/for-scholars/.

Kolleger ved UiO kan evt i tillegg informere SAR-kontakten ved UiO sar-uio@admin.uio.no om tilknytningen til UiO.

Informasjon til studenter p? flukt finnes her

Publisert 30. mars 2022 15:40 - Sist endret 17. okt. 2022 14:07