English version of this page

For studenter og ansatte

Universitetet i Oslo vil gj?re alt for ? ivareta v?re ukrainske studenter, ansatte og andre som er ber?rt av denne tragedien.

Studenter

?konomisk st?tte

Regjeringen vil bist? ukrainske studenter i en vanskelig situasjon med ?konomisk st?tte til ? dekke levekostnader. Det er opprettet en stipendordning for v?rsemesteret 2022 som videref?res for det akademiske ?ret 2022/2023.

Har du sp?rsm?l om stipendordningen kan du ta kontakt med Knutepunktet.

Emne i ukrainsk spr?k

UiO har opprettet et emne i ukrainsk spr?k, med oppstart h?sten 2022.

Oppholdstillatelse

UDI har besluttet at ukrainske borgere som er i Norge p? tillatelser eller visumfritt bes?k som l?per ut, kan fortsette ? v?re her inntil videre.

Studenter som skal fortsette med studier neste semester b?r s?ke om fornyelse av oppholdstillatelsen. Mer informasjon om ? s?ke fornyelse av oppholdstillatelse finner du p? v?re nettsider.

Har du sp?rsm?l om fornyelse av oppholdstillatelsen eller andre sp?rsm?l tilknyttet opphold i Norge som student, kan du ta kontakt med Knutepunktet.

Hvis du trenger noen ? snakke med:

Ansatte ved UiO

Lokal ledelse ved fakulteter og enheter vil f?lge opp sine ansatte. Dersom du har behov ta kontakt med din n?rmeste leder. Du kan ogs? ta kontakt med bedriftshelsetjenesten.

UDI har besluttet at ukrainske borgere som er i Norge p? tillatelser eller visumfritt bes?k som l?per ut, kan fortsette ? v?re her inntil videre.

Dersom du opplever trakassering eller annen utilb?rlig opptreden, kan du ta kontakt med n?rmeste ledere eller varsle via v?re nettsider.

Reise

Ansatte skal bruke UiOs reiseportal n?r de bestiller reiser og det er anbefalt ? registrere reiseinformasjon hos Utenriksdepartementet.

R?d til ledere

Ledere vil kunne bli kontaktet av ansatte som har det vanskelig. Det kan v?re store forskjeller rundt hvordan den enkelte opplever situasjonen, og vi anbefaler ? v?re ekstra oppmerksom p? at internasjonale ansatte mulig vil ha et lite nettverk i Norge og behov for ekstra oppf?lging. Ledere bes kontakte lokal HR/personalr?dgiver ved behov for bistand til individuell oppf?lging.

Dersom ansatte eller studenter opplever trakassering eller annen utilb?rlig atferd bes de ta kontakt med n?rmeste ledere eller varsle via v?re nettsider.

Vi minner om at ledere har anledning til ? ta kontakt med bedriftshelsetjenesten ved behov for r?d om oppf?lging av ansatte eller ved eget behov for ? snakke med noen.

Arbeidstreningsplasser for flyktninger som deltar i IMDIs introduksjonsprogram

UiO ?nsker ? legge til rette for ? tilby arbeidstrening for flyktninger som er deltakere p? Introduksjonsprogrammet for flyktninger. Her finner du veiledning til hvordan du legger til rette for dette.

St?tte til mottak av ber?rte forskere

Universitetet i Oslos Scholars at Risk-komité omdisponerer 1,8 millioner kr av SAR-midlene ved UiO til kortere st?tte til ukrainske forskere. Det er enhetene ved Universitetet i Oslo som s?ker om disse midlene. 

Slik kan du hjelpe

Publisert 28. feb. 2022 18:40 - Sist endret 4. sep. 2022 12:39