Dilemmaer i rettsstaten: H?ndtering av flom- og skredrisiko

Klimaendringene gir ?kte utfordringer. Individ og samfunn m? forebygge skade og tap fra naturfarer som flom, skred og overvann fremover, og reparere skade og tap i etterkant av hendelser. Har norsk jus og politikk de elementene som trengs? Hva er veivalgene og konfliktene?

Bildet kan inneholde: urbant design, landskap, skr?ningen, tre, begivenhet.

Det tragiske kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune 30. desember 2020 rammet deler av Ask sentrum. Redningsarbeidet p?gikk en ukes tid, og deretter startet arbeidet med opprydding og sikring av omr?det. Foto: NVE.

Nylige st?rre hendelser som Gjerdrumskredet og ekstremv?ret ?Hans? tilsier at vi b?r tenke over hvordan vi kan organisere og dosere v?re forebyggende aktiviteter og investeringer, slik at kostnadene ved naturskade minimaliseres p? en god m?te. Hva er de sentrale juridiske virkemidlene for forebygging i dag, og hva mangler? Og skulle skade og tap tross dette oppst?, hvordan kan og b?r vi finansiere og organisere reparasjonene? 

Innledere til denne panelsamtalen er:

Toril Hofshagen, spesialr?dgiver i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hun vil belyse status og utfordringer i h?ndteringen av flom, skred og overvann sett fra NVEs st?sted som statlig direktorat, og med eksempler fra arbeidet med Gjerdrum-skredet og ekstremv?ret ?Hans?. 

Katrine Broch Hauge, f?rsteamanuensis i klima- og energirett ved Nordisk institutt for sj?rett, Det juridiske fakultet. Hauge vil innlede til diskusjon om de sentrale rettslige utgangspunktene og utfordringene for forebyggingssansvaret.

Hans Jacob Bull, professor emeritus i forsikringsrett ved Nordisk institutt for sj?rett, Det juridiske fakultet. Bull vil samtale med Synn?ve Folkvord, skadesjef for Norsk Naturskadepool i FinansNorge, om erstatnings- og forsikringsl?sningene ved skader og tap som f?lge av flom, skred og overvann.

Ordstyrer er forskningsdekan og professor Vibeke Blaker Strand

Arrangementet er det tredje i serien "Dilemmaer i rettsstaten", som er initiert av Det juridiske fakultet.

Delta fysisk eller digitalt

Arrangementet er gratis og ?pent for alle. Vi setter likevel pris p? om du melder deg p?, s? vi f?r en liten oversikt over hvor mange som kommer.

G? til p?melding

Du kan ogs? f?lge arrangementet via str?mming her. Str?mmen vil begynne ved arrangementsstart.

Velkommen!

Tilrettelegging ved bes?k

Hvis du trenger heis eller annen form for tilrettelegging n?r du bes?ker oss, ring dette nummeret: 90 13 17 55.

Om Domus Bibliotheca

P? Universitetsplassen i Oslo sentrum ligger det tre, vakre, gamle bygninger, og Domus Bibliotheca er bygget til venstre. Domus Bibliotheca er Universitetets i Oslos dialog- og formidlingsarena. Her kan du delta p? debatter, samtaler og h?re spennende foredrag.

Nysgjerrig p? hva som skjer hos oss? F?lg Universitetsplassen - UiO p? Facebook for spennende oppdateringer.

Se fullt program for Domus Bibliotheca
Publisert 2. nov. 2023 09:57 - Sist endret 9. nov. 2023 09:33