Dilemmaer i rettsstaten: Rettstryggleik – F?restillingar og praksisar i mellomalderen

Kva slags ordningar for ? sikra innbyggjarane rettsleg vern avl?yste Landslova av 1274, og kva nye f?restillingar bygde den p??

Bildet kan inneholde: bok, utgivelse, font, papir, bokomslag.

Foto: Gorm K. Gaare/Nasjonalbiblioteket

Rettsstat er eit ganske nytt fenomen. Men f?restillingar om og praksisar for rettstryggleik har alltid funnest. Landslova av 1274 bygde b?de p? ein eldre norsk rettstradisjon med si forst?ing av rettstryggleik, og p? ein nest 150 ?r gamal teologisk-filosofisk debatt i Europa om rettstryggleik i eit samfunn med ei stadig sterkare sentralmakt.

M?t eit panel som l?fter fram juridiske og historiske perspektiv p? betydninga av Landslova av 1274 for rettstryggleik i mellomalderen.

Paneldeltakarar:

  • Professor Hans Jacob Orning, UiO
  • Professor Anders Winroth, UiO
  • Professor emerita Else Mundal, UiB
  • Professor J?rn ?yrehagen Sunde, UiO

Ordstyrar: Prodekan for forsking, Det juridiske fakultet, Geir Stenseth

Delta

Arrangementet er gratis og ?pent for alle. Meld deg p? via lenken under.

G? til p?melding

Du kan ogs? f?lge arrangementet via str?mming. Str?mmingen begynner ved arrangementsstart.

Velkommen!

Tilrettelegging ved bes?k

Hvis du trenger heis eller annen form for tilrettelegging n?r du bes?ker oss, ring dette nummeret: 90 13 17 55.

Om Domus Bibliotheca

Domus Bibliotheca er Universitetets i Oslos dialog- og formidlingsarena. Her kan du delta p? debatter, samtaler og h?re spennende foredrag. Domus Bibliotheca ligger p? Universitetsplassen i Oslo sentrum. Her ligger det tre, vakre, gamle bygninger, og Domus Bibliotheca er bygget til venstre.

Nysgjerrig p? hva som skjer hos oss? F?lg Universitetsplassen - UiO p? Facebook for spennende oppdateringer.

Se fullt program for Domus Bibliotheca
Publisert 21. mai 2024 12:49 - Sist endret 5. juni 2024 08:14