SPARK Social Innovation Educational Forum: Innovasjons?kosystemer - Hvordan jobbe sammen for verdiskaping?

Hva er de beste modellene for kunnskapsoverf?ring? 

Bildet kan inneholde: produkt, natur, organisme, oransje, verden.

Randi Taxt forteller fra avhandlingen sin "Knowledge, Technology Transfer and the Third Mission of Universities" for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Hun gir oss innsikt i den kunnskap- og teknologioverf?ring som skjer i universiteter og andre offentlige forskningsinstitusjoner innenfor innovasjons?kosystemer.

Universitetenes tredje samfunnsoppdrag synes ? v?re i en overgang fra en mer ?konomisk begrunnet aktivitet til en aktivitet n?rmere fundert i b?rekraft og generelle forbedringer i samfunnet. 

Denne overgangen er delvis begrunnet med de mange globale utfordringene vi opplever i dag, som klimaendringer, en aldrende befolkning, epidemier og milj?trusler. 
Randi vil ta oss gjennom kunnskapsoverf?ringsmodeller og stiller sp?rsm?lstegn ved hva som er den beste modellen. 

Presentasjonen vil v?re et startpunkt for ? diskutere utviklingen og fremtidsutsiktene for forskningsdrevet samfunnsinnovasjon. 

Arrangementet er gratis og ?pent for alle. Meld deg p? her 

Presentasjonen ligger her 

Bildet kan inneholde: smil, kinn, leppe, kjeve, nakke.
Randi Elisabeth Taxt, ph.d. Foto: Frida Urheim

 

Publisert 24. okt. 2023 11:04 - Sist endret 19. des. 2023 13:35