English version of this page

Ledelse og fellesadministrasjon (FELLESADM)

Rektorat, universitetsdirekt?r og administrative st?tteenheter.

Kontakt

Postadresse
Postboks 1072 Blindern
0316 Oslo

Bes?ksadresse
Problemveien 7
Lucy Smiths hus
0316 Oslo

Stedkode: 360000

Kontaktveileder

for internadministrative oppgaver i fellesadministrasjonen:

Hvem kontakter du?

S?k etter ansatte


I tillegg til navn kan du ogs? s?ke p? arbeidsomr?de eller kompetanse.