English version of this page

Seksjon for juridiske tjenester

Seksjonen bist?r med juridisk veiledning og r?d til universitetsledelsen, fakulteter, institutter og forskere i saker relatert til forskning og innovasjon 

Hovedoppgavene omfatter:

  • Forhandling og r?dgivning i forbindelse med eksternt finansierte forskningskontrakter
  • Juridisk r?dgivning i tilknytning til senteretableringer og forskningsinfrastruktur
  • Juridisk bistand til UiOs arbeid innen innovasjonsfeltet
  • Avtaleh?ndtering knyttet til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa
  • Krav og prosedyrer knyttet til annen forskningsfinasiering, slik som NORHED, ulike stiftelser og amerikanske programmer
  • Generell juridisk r?dgivning knyttet til rammeregelverket for UiOs virksomhet, herunder universitets- og h?yskoleloven, forvaltningsloven, forskningsetikkloven og IPR-lovgivning
  • Eierstyring, inkludert rapportering til DBH
  • Sekretariatsoppgaver for 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@setisk utvalg og Immaterialrettsutvalget

Kontakt oss gjerne p? juridiskbistand-kontrakter@admin.uio.no

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo Bes?ksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 2.etg 0313 Oslo

Enhetskoder

Koststed 36301500 Innkj?p, ?konomi og l?nn m.m. Gammel stedkode 364030 Vortex, FS m.m.