English version of this page

Sentre for fremragende forskning (SFF)

SFF-logo

Universitetet i Oslo (UiO) har ni SFF-er. Sentrene driver gjennombruddsforskning innen en rekke fagomr?der - b?de helsefag, realfag, samfunnsfag og humaniora.

Hylleraas

Hylleraas-banner

Hylleraas-senteret utvikler nye beregningsmetoder for simuleringer av komplekse molekyl?re systemer. Et m?l er ? forst? og kontrollere komplekse biologiske og kjemiske systemer under ekstreme forhold.

CanCell

CanCell-banner

Senter for kreftcelle-reprogrammering (CanCell) vil finne kreftens svake punkter for ? kunne "reprogrammere" kreftcellene til ufarlige celler, og slik utvikle nye typer kreftbehandling.

RoCS

RoCS-banner

Rosseland senter for solfysikk (RoCS) vil forst? den aktive sola. Slik skal prosesser som har direkte konsekvenser for jordas atmosf?re og betingelsene for livet p? jorda avdekkes.

NORMENT

Norment-banner

Norsk senter for forskning p? mentale lidelser (NORMENT) forsker p? hva det er som gj?r at noen utvikler alvorlige psykiske lidelser.

Pluricourts

Pluricourts-banner

Pluricourts – Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet studerer internasjonale domstolers legitimitet fra rettslige, statsvitskaplige og filosofiske perspektiv.

CEED

Ceed-banner

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) forsker p? helt fundamentale sp?rsm?l til forst?elsen av v?r planet.

RITMO

Ritmo-banner

Senter for tverrfaglig forskning p? rytme, tid og bevegelse (RITMO) skal avdekke de grunnleggende kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskers rytme og tidsopplevelse.

HTH

HTH-banner

Senter for biohybridteknologi - Hybrid Technology Hub (HTH) utvikler et "Organ on a chip", en ny teknologi som kan bidra til helt ny forst?else av kroppens organismer og hvordan ulike behandlingsformer virker.

MultiLing

MultiLing-banner

Senter for flerspr?klighet (MultiLing) skal bidra med kunnskap om muligheter og utfordringer ved flerspr?klighet, slik at samfunnet effektivt kan forvalte spr?klig mangfold og at individer kan f? utvidet sin kommunikasjon.