English version of this page

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har et overordnet ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon ved UiO. Avdelingen leder kommunikasjonsomr?det sentralt p? universitetet med ansvar for visjon, strategi og utvikling av universitetets sentrale kanaler, arenaer og samfunnskontakt.

Hovedoppgavene er bl.a.:

  • Medieh?ndtering og koordinering av kommunikasjonsarbeidet
  • Utvikle relasjonen og kommunikasjonen mellom UiO og omverdenen
  • Koordinere og utvikle UiOs sentrale kommunikasjonskanaler- og oppgaver (uio.no, podkast Universitetsplassen, sosiale medier osv)
  • Kommunikasjon i universitetsalliansen Circle U

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo Bes?ksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 5.etg 0313 Oslo

Enhetskoder

Koststed 36700000 Innkj?p, ?konomi og l?nn m.m. Gammel stedkode 367000 Vortex, FS m.m.