English version of this page

Enhet for bedriftshelsetjeneste

BHT p? Universitetet i Oslo

Enhet for BHT

 

 

 • Enhet for bedriftshelsetjeneste finner du i underetasjen i Kristian Ottosens hus p? Blindern.
 • Ansatte som av ulike ?rsaker er ber?rt av krigen i Ukraina og som har behov for samtale med BHT, er velkommen til ? ta kontakt
 • Vi tilbyr digitale tjenester i de tilfeller hvor dette er ?nskelig, og praktisk mulig. Eventuelle digitale m?ter, r?dgivning og konsultasjoner vil foreg? p? zoom eller tilsvarende m?teplattformer 

 • Alle henvendelser til BHT behandles konfidensielt og i henhold til personvernbestemmelsene. Dette ivaretas ogs? i digitale sammenhenger. Ikke skrive personsensitiv informasjon i epost

 • Med hensyn til covid-19 og pandemien, vises det til informasjon og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (fhi.no).

BHTs oppgaver

 • Enheten er UiOs egen bedriftshelsetjeneste. BHT bist?r arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmilj?utvalg og verneombud med ? skape gode arbeidsmilj?
 • Enheten best?r av fagpersoner innen arbeidshelse, psykososialt og organisatorisk arbeidsmilj?, ergonomi og yrkeshygiene og har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmilj?sp?rsm?l
 • Har du som ansatt behov for en samtale, ta kontakt
 • Henvendelser om nye saker vil normalt bli besvart innen 5 virkedager 
 • BHT har mange henvendelser og har noe begrenset kapasitet til tider. Oppf?lgingen av enkelte saker kan derfor ta noe tid.

Les mer om v?re tjenester

 

  Kontakt

  Postadresse Postboks 1043 Blindern, 0316 Oslo Bes?ksadresse Problemveien 9 Kristian Ottosens hus u.etg. 0316 Oslo E-post:

  Enhetskoder

  Koststed 36200000 Innkj?p, ?konomi og l?nn m.m. Gammel stedkode 360500 Vortex, FS m.m.