Universitetsledelsen

?verste organ for Universitetet i Oslo er universitetsstyret. Styret best?r av 11 medlemmer og ledes av rektor. Den daglige ledelsen av universitetet ivaretas av rektor og universitetsdirekt?r.

Kontakt

Postadresse Universitetsdirekt?rens kontor Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Bes?ksadresse Lucy Smiths hus 9. etasje Problemveien 7 0316 Oslo Telefon: +47-22856329 E-post: