English version of this page

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen

Arne Benjaminsen ble ansatt som universitetsdirekt?r ved Universitetet i Oslo i 2019. Universitetsdirekt?ren er ansatt av universitetsstyret.

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen. Foto: Anders Lien, UiO

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen. Foto: Anders Lien, UiO

Direkt?ren er ?verste leder av den administrative virksomheten ved universitetet.

Direkt?ren skal etter samr?d med rektor forberede og gi tilr?dning i saker for styret og er ansvarlig for iverksetting av styrets vedtak. Kontakten mellom rektor (styret) og administrasjonen skal som hovedregel g? via universitetsdirekt?ren.

Publisert 15. feb. 2019 00:04 - Sist endret 2. nov. 2021 15:57