English version of this page

Rektor Svein St?len

Svein St?len er Universitetet i Oslos valgte rektor for perioden 2017-2025.

Svein St?len. Foto: Terje Heiestad, UiO

Rektor Svein St?len. Foto: UiO

Rektor er ?verste leder for den faglige virksomheten ved Universitetet i Oslo (UiO), og leder av Universitetsstyret. I tillegg er han institusjonens rettslige representant og talsperson overfor allmennheten og offentlige myndigheter.

UiOs fremste representant

Rektor er universitetets fremste representant utad, og arbeider med ? ivareta og bygge opp eksterne 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ og interesser. Han skal arbeide for 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ med n?ringsliv, offentlig virksomhet og andre utdanningsinstitusjoner. Rektor skal ogs? ivareta UiOs interesser overfor nasjonale og lokale myndigheter samt faglig nettverksbygging p? nasjonalt og internasjonalt niv?.

Strategisk ansvar

Rektor har ansvaret for det faglige og interne 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ opp mot fakultetene og forskningssentrene. I dette ligger b?de l?pende saker og saker av overordnet strategisk karakter. I tillegg har ogs? rektor ansvar for ? f?re en god og l?pende dialog med studentene.

Rektor skal legge vekt p? ? ut?ve sin ledelse i forhold til den faglige virksomheten, blant annet ved ? fungere som inspirator, kulturbygger og initiativtaker.

Kontaktinformasjon

E-post:
rektor@uio.no

Telefon:
22856303

Lederassistent: 
Filip Ramberg, tlf 99120489

Pressehenvendelser:
pressekontakt@uio.no
Tlf: 930 77 006

Bes?ksadresse:
Lucy Smiths hus, 9. etasje
Problemveien 7
0316 Oslo
Se kart

Postadresse:
Universitetet i Oslo
Universitetsdirekt?rens kontor
Postboks 1072 Blindern
0316 Oslo

Rektor i sosiale medier

Se ogs?

Publisert 27. mai 2010 10:19 - Sist endret 15. feb. 2022 15:58