English version of this page

Avdeling for ?konomi- og virksomhetsstyring

Avdeling for ?konomi- og virksomhetsstyring (?VA) har ansvar for de sentraliserte l?nns-, ?konomi- og innkj?pstjenestene som leveres til UiOs ulike enheter. I tillegg bist?r avdelingen UiO-ledelsen i overordnet styring p? disse omr?dene.

Kontakt

Postadresse Postboks 1073 Blindern, 0316 Oslo Bes?ksadresse Klaus Torg?rds vei 3 Sogn Arena. 4. etasje 0372 Oslo E-post:

Enhetskoder

Koststed 36250000 Innkj?p, ?konomi og l?nn m.m. Gammel stedkode 363000 Vortex, FS m.m.