English version of this page

Avdeling for studieadministrasjon

Avdeling for studieadministrasjon har et overordnet ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative st?ttefunksjoner innen utdanning. 

Avdelingen skal:

 • bist? UiOs ledelsen strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppf?lging og koordinering
 • bist? enhetene med administrativ drift og skal yte tjenester direkte til studenter og s?kere
 • lede UiOs studieadministrative nettverk.

Sentrale oppgaver for avdelingen er blant annet knyttet til:

 • Programportef?lje studier
 • Regelverk
 • L?ringsmilj?
 • Studentopptak
 • Tilrettelegging for studenter
 • Studentutveksling
 • Mottak av studenter
 • Utdanningslederprogrammet
 • Kvalitetssystem for utdanning
 • Studieadministrative datasystemer
 • Sekretariatsoppgaver for relevante utvalg, forum og nettverk

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo Bes?ksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0313 Oslo

Enhetskoder

Koststed 36400000 Innkj?p, ?konomi og l?nn m.m. Gammel stedkode 366000 Vortex, FS m.m.