English version of this page

Universitetsdirekt?rens stab

Universitetsdirekt?rens stab bist?r UiO-ledelsen med strategisk og politisk styring av UiO. Staben skal sikre god kommunikasjon mellom universitetsledelsen, de ulike administrative omr?dene og prim?renhetene p? universitetet, spesielt n?r det gjelder strategiske sp?rsm?l.

Universitetsdirekt?rens stab skal koordinere p? tvers av administrative omr?der i saker av viktighet for UiO som helhet og s?rge for at UiO opptrer enhetlig internt og eksternt. Stabens arbeidsomr?der er forskning og utdanning, internasjonalisering, kommunikasjon, organisasjonsutvikling, systemeierskap, analyse og strategiske prosjekter.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo Bes?ksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 9. etasje 0316 Oslo Telefon: +47 22856329 E-post:

Enhetskoder

Koststed 36050000 Innkj?p, ?konomi og l?nn m.m. Gammel stedkode 360200 Vortex, FS m.m.