English version of this page

UiO: Tall og fakta

Universitetet i Oslo er et ledende europeisk universitet. Som Norges eldste i sitt slag, har UiO drevet med utdanning, forskning, innovasjon og formidling siden 1811.

UiO i tall – 2023

Tre ansatte sitter p? benk foran universitetsbygning med blomster i forgrunnen
 • 7 200 ansatte
 • 26 100 studenter
Foajeen i Fysikkbygget med pendel-installasjon og veggmalerier
 • 8 fakulteter
 • 1 universitetsbibliotek
 • 2 museer
Studenter sitter i r?de sofaer foran bokhyller p? bibliotek
 • 241 studieprogram
 • 4 921 uteksaminerte studenter
Forsker i laboratorium ser inn i stort hvitt mikroskop
 • 10 sentre for fremragende forskning
 • 4 sentre for fremragende utdanning
 • 1 senter for forskningsdrevet innovasjon
 • 1 forskningssenter for milj?vennlig energi
 • 105 ERC-prosjekter
En lang rette med doktorander, dekan og rektor i Universitetets aula foran maleriet Solen
 • 427 doktorgrader
 • 5 nobelprisvinnere
 • Rundt 58 prosent internasjonale sampublikasjoner
 • Verdens 73. beste forskningsuniversitet (Shanghai ranking)
Tre forskere studerer gammelt manuskript i glassramme med bokhylle i bakgrunnen
 • Total inntekt: 9530 millioner kroner
 • Bevilgning basis: 6421 millioner kroner
 • Bidrag og oppdrag: 2652 millioner kroner
 • ?vrige inntekter: 457 millioner kroner 

Strategier og ambisjoner

Utstikt mot Universitetsplassen fra balkong i Universitetets aula med fire joniske s?yler i front
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Strategi 2030

V?re ambisjoner:

 • Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning
 • Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til ? skape en bedre verden
 • Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk
 • V?re en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested

Klima- og milj?strategi

V?re ambisjoner:

 • Tilby utdanning i klima, milj? og b?rekraft for alle studenter
 • Styrke tverrfaglig forskning innen klima, milj? og b?rekraft
 • Redusere eget avtrykk og videreutvikle ?gr?nn campus?

Tverrfaglige satsinger

Gjennom tverrfaglige satsinger skal UiO lede an i utviklingen mot et b?rekraftig samfunn.

UiO:Energi og milj?

Styrker tverrfaglig forskning innen b?rekraftig energi, klima og milj?.

UiO:Demokrati

Styrker tverrfaglig forskning innen demokrati.

UiO:Livsvitenskap

Styrker tverrfaglig forskning innen helse og milj?.

Kunnskap i bruk: Innovasjon

Ved ? fremme innovasjon og entrepren?rskap, bidrar UiO til ? finne nye l?sninger p? viktige behov i samfunnet.
 

Oversiktsbilde mot det nye livsvitenskapsbygget
Illustrasjon: Ratio/KVANT arkitekter

Enheter og programmer

Innovasjonsenheter og  -programmer styrker innovasjonskulturen ved universitetet og omgj?r kunnskap til samfunnsnyttige produkter og tjenester.

Livsvitenskapsbygget

Norges st?rste universitetsbygg skal gi rom for allsidig forskning og samspill mellom ulike fag og akt?rer – og f?re livsvitenskapen inn i framtiden. 

Oslo Science City

Norges f?rste innovasjonsdistrikt skal bidra til et b?rekraftig og moderne Norge.

Internasjonalt 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@

Verdenssamfunnets st?rste utfordringer m? l?ses p? tvers av akademiske, institusjonelle og nasjonale grenser.

Circle U.

To studenter sitter utend?rs ved et cafebord i Paris
Foto: Circle U.

Europeisk universitetsallianse med m?l om felles campus.
 

The Guild

EU-flagg p? rekke og rad utenfor Berlaymont-bygningen i Brüssel
Foto: imageBROKER/Wilfried Wirth

21 forskningsintensive breddeuniversiteter fra 16 europeiske land.

Formidling

UiO forvalter unike kultur- og naturskatter, legger til rette for kunnskapsutveksling og er til stede der meningsdannelser foreg?r.

UiOs museer

Illustrasjon av det nye Vikingtidsmuseet med opplyst vikingskip i midten

Naturhistorie, kulturhistorie og verdens best bevarte vikingskip

Klimahuset

Utstillingsinstallasjon i klimahuset med en isblokk foran planter og informasjonsplakater

Nordens f?rste utstillingshus om klima

Domus Bibliotheca

Tre menn i samtale p? scenen i Domus Bibliotheca foran et stort maleri av en gj?k

Ny dialog- og formidlingsarena i Oslo sentrum