English version of this page

Studietilbud for flyktninger

Universitetet i Oslo vil bidra til at flyktninger i Norge kan fortsette studiene sine. Vi har flere studietilbud.

Engelskspr?klige masterprogrammer

Vi tilbyr et s?rskilt opptak til mange engelskspr?klige masterprogrammer.

Fullstendig informasjon om masterprogrammer, s?knadsprosedyre og s?knadsfrist er tilgjengelig p? de engelske nettsidene.

 

Korte studieprogram

Vi tilbyr korte, engelskspr?klige studieprogram, hvor studentene ogs? kan melde seg til emner i norsk spr?k. 

Finn informasjon om opptak p? hver programside:

Emner i norsk spr?k

Vi tilbyr emner i norsk spr?k som starter i h?stsemesteret. Disse emnene gir studiepoeng.

Emnene kan velges som del av de korte studieprogrammene p? bachelor- og masterniv?, jf. ovenfor.

Kurs i norsk spr?k

Vi tilbyr korte, uformelle norskkurs som digitale kurs fra juli og som fysiske kurs fra september. Disse kursene gir ikke studiepoeng.

Fullstendig informasjon om kurs, s?knadsprosedyre og s?knadsfrist er tilgjengelig p? de engelske nettsidene

Andre studieprogram

V?re ?rsenheter, bachelorprogrammer, 5-?rige masterprogrammer og profesjonsutdanninger undervises p? norsk. S?kerne m? dekke kravene til norsk og engelsk spr?k.

Neste frist for ? s?ke opptak er 15. april 2023 for studiestart h?sten 2023. Vi ?nsker deg velkommen som s?ker ved neste opptak.

Kontakt

S?kere og studenter som har sp?rsm?l kan kontakte Knutepunktet.

For generell informasjon om opptak til studieprogram, se Opptak til UiO.

Informasjon til forskere p? flukt finner du her

Dersom du er bosatt i en annen kommune enn Oslo, vennligst ta kontakt med kommunen du er bosatt i for sp?rsm?l om flytting og om dette ville p?virke dine rettigheter.