English version of this page

Tverrfaglige satsinger ved Universitetet i Oslo

Gjennom tverrfaglige satsinger skal UiO lede an i utviklingen mot et b?rekraftig samfunn. Her samles forskere p? tvers av hele universitetet for ? finne l?sninger p? noen av v?re st?rste samfunnsutfordringer. 

UiO:Livsvitenskap

Hva er egentlig liv? Hva er aldring og sykdom? I livsvitenskapen m?tes medisin, naturfag, matematikk, samfunnsfag, humaniora og informatikk i en felles s?ken etter svar p? disse sp?rsm?lene.

UiO:Livsvitenskap initierer tverrfaglig forskning som skal l?se store samfunnsutfordringer innen helse og milj?, fremmer innovasjon, rekrutterer og utdanner talenter.

UiO:Energi og milj?

Hvordan kommer vi oss gjennom en storstilt energiomstilling samtidig som vi reduserer klima- og milj?problemene? Hvordan b?r vi balansere mangfoldet av nye energikilder, som vind og sol?

UiO:Energi og milj? arbeider for ? styrke og fremme hele bredden av UiOs aktiviteter innen omr?det b?rekraftig energi, klima og milj?.

UiO:Demokrati

Hvorfor svekkes stadig flere demokratier og blir mer autokratiske? Og hvilke utfordringer m?ter demokratiet i v?rt eget land?

Her forskes det p? demokratiets institusjoner, praksis, deltakelse, ulikhet, kriseh?ndtering og kunnskapens rolle.

UiO:Norden

Hva kjennetegner Norge og Norden i en internasjonal kontekst? Hva er egentlig "den nordiske modellen", og er den b?rekraftig? 

UIO:Norden gir oss ny kunnskap om Norge og de nordiske landene, med kritiske perspektiver p? b?rekraften og utviklingspotensialet i nordiske modeller og institusjoner.

欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ fra satsingene

Utlysning av midler

UiOs satsinger st?tter ulike typer tiltak og forskningsaktiviteter innen sine respektive fokusomr?der.