English version of this page

2,1 millioner kroner fra Veksthuset til innovative forskere og studenter ved UiO

23 forskerprosjekt og to studentprosjekt ved Universitetet i Oslo har f?tt s?kornmidler og studentst?tte fra Veksthuset for livsvitenskap. Vi er glade for ? se s? mange lovende innovasjonsideer i tidlig fase. Vi gratulerer alle som er involvert i prosjektene, og ser fram til godt 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@!

Bildekollasj forskere og studenter

Forskerne Madeleine Fosslie, Ana Calejo, Georgina Faura Mu?oz, Per Steinar Halvorsen, Goran Petrovski, Noelia Alonso-Rodriguez, Janicke Liaaen Jensen, Ole Sm?rdal, Shuo-Wang Qiao, Gerry Tonkin-Hill, Aleksandra Aizenshtadt, Dena Helene Alavi, Joel Glover, Pawel Borowicz, M Carmen Herrera, Marianne Fyhn, Anette Weyergang, Thi Hong Nhung Trinh, Christian Tronstad, Oliver Pabst, Andrej Kuznetsov, Athanasios Chatzitakis og Hua Hu (ikke p? bildet) har f?tt s?kornmidler mens Therese Bang og Ola Sten Baksaas har f?tt st?tte til studentprosjekt.

Universitetet i Oslos nye innovasjonsenhet Veksthuset for livsvitenskap kom i v?r med sin f?rste utlysning for innovative forskere og studenter.

Bredt sammensatt prosjektportef?lje

Veksthuset for livsvitenskap skal bidra til idestimulering blant forskere og studenter innen livsvitenskap, helse og teknologi ved de to eierfakultetene – Det medisinske fakultet og Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet – men Veksthusets tjenester er tilgjengelige for hele Universitetet i Oslo (UiO), ogs? i aksen med Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. 

I denne s?knadsrunden fikk vi inn 36 s?knader fra forskere og fire s?knader fra studenter hvorav henholdsvis 23 og to s?knader ble tildelt st?tte.

I de tolv prosjektene ved Det medisinske fakultet som er tildelt s?kornmidler, skal forskerne utvikle nye metoder, tjenester eller produkter for blant annet ? f? bedre og h?yere kvalitet p? DNA-data; behandling av h?yt blodtrykk, ?yesykdom, tuberkulose og hjernekreft; intensivbehandling; bruk av miniorganer til ? teste legemidler og sykdomsmodeller generelt og nevrologiske sykdommer spesielt; metoder for ? se p? kroppssammensetning med CT og p?visning av sykdomsfremkallende organismer samt studie av immunsystemet. 

I ?tte prosjekt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil forskere se p? tidlig diagnostikk av kreft i bukspyttkjertelen; nytt legemiddel mot hode- og nakkekreft; verkt?y til bruk i hjerneforskning og forskning p? gravide; m?lemetoder p? hud; utvikling av en smart sokk til bruk i utredning av diabetes; halvleder som t?ler str?ling; og katalysator for energiomdanning. 

Et fellesprosjekt mellom de to eierfakultetene jobber med torskens immunsystem som ogs? kan gi oss kunnskap om menneskets immunsystem.

I tillegg har forskere ved Det odontologiske fakultet f?tt st?tte til ? lage en ny versjon av digitalt tannkart, og forskere ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet har f?tt st?tte til verkt?y for ? identifisere mekanismer for ? finansiere plattformer for sosial innovasjon.

Ett studentprosjekt fra hvert eierfakultet har f?tt st?tte. Studentprosjektet ved Det medisinske fakultet jobber med immunterapi ved hudkreft, mens studentprosjektet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet jobber med ? utvikle en rakett.

Se fullstendig liste av prosjekter som har f?tt st?tte, lenger nede i saken.

Har n?dd ut til forskere som har tidligfaseidéer

HIlde Nebb
Direkt?r i Veksthuset for livsvitenskap, Hilde Nebb. Foto: 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@sparken.

– Det er sv?rt gledelig at vi n? kan st?tte mange innovative forskere ved begge v?re eierfakultet, slik at de f?r jobbet videre med ? modne sine innovasjonsideer. Vi ser at vi har klart ? n? ut til prosjekter i tidlig fase av innovasjonsprosessen i tr?d med intensjonen med Veksthuset. N? gleder vi oss til ? jobbe videre med prosjektene som, i tillegg til den ?konomiske st?tten de har f?tt gjennom denne utlysningen, kan f? veiledning fra v?re sv?rt dyktige innovasjonsr?dgivere, sier Veksthusets direkt?r, Hilde Nebb. 

– N?r det gjelder studentprosjekt, har vi st?ttet to sv?rt gode prosjekt, ett ved hvert eierfakultet. Og med studenter som har ambisjoner om ? skyte en rakett langt ut i atmosf?ren, er det bare ? si ?the sky is the limit?.

Flere muligheter for st?tte

Vi gj?r oppmerksom p? at forskere og studenter til enhver tid kan kontakte Veksthuset for ? f? skreddersydd veiledning av v?re innovasjonsr?dgivere. Som ledd i dette vurderer de om prosjektet kan ha nytte av ?konomisk st?tte og mentor.

Hvorvidt det kommer flere utlysninger fra Veksthuset, kommer an p? i hvilken grad forskerne og studentene benytter seg av tjenestene p? eget initiativ.

Prosjektene som har f?tt st?tte

Forskerprosjekt med s?kornmidler

S?ker

Ansvarlig fakultet og institutt ved UiO

Andre prosjektmedlemmer*

Tildelt i norske kroner

A Solid Phase Reversible Immobilization (SPRI)-based DNA extraction method for improved sequencing data quality from low input and single-cell samples

Madeleine Fosslie, OUS

Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin

John Arne Dahl, OUS; Adnan Hashim, OUS; Hilde Loge Nilsen, OUS/UiO

48 000

Novel therapy for treatment-resistant hypertension

Ana Calejo, OUS

Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin

Lise Román Moltzau, UiO); Finn Olav Levy, UiO; Alessandro Cataliotti, UiO; Aina Rengmark, Inven2

200 000

Smart sensor technology for the non-destructive quality control of retinal pigment epithelium cultures.

Georgina Faura Mu?oz

Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin

Lars Eide, Goran Petrovski, Katja Benedikte Prest? Elgst?en, Xavier Mu?oz-Berbel

50 000

Improved detection of adverse events in extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)

Per Steinar Halvorsen

Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin

Lars Prag Antonsen, Svein A. Landsverk, Andreas Espinoza, Itai Schalit, Didrik Lilja

200 000

Self-healing bioadhesive for corneal perforation and corneal graft transplantation applications

Goran Petrovski

Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin

Dr. Santosh Gupta, OUS/UiO

50 000

Novel drugs for the treatment of Multidrug Resistant Tuberculosis

Noelia Alonso-Rodriguez, OUS

Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin

Anne Margarita Dyrhol Riise, OUS/UiO; Gareth Griffiths, UiO; Andrew Thompson, University of Auckland

50 000

Detection of cod antibody

Shuo-Wang Qiao

Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin

Professor Finn-Eirik Johansen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for biovitenskap

50 000

Rapid prediction of pathogen phenotypes

Gerry Tonkin-Hill

Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag

Dr. Rebecca Gladstone, Dr. John Lees, professor Jukka Corander

50,000

Repel glioblastoma invasion using optogenetic and chemogenetic tools

Hua Hu

Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag

Professor Iver Arne Langmoen, OUS

50 000

Cryopreserved iPSC-derived zonated liver organoids with mature functionality for drug testing and disease modelling

Aleksandra Aizenshtadt

Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag

Stefan Krauss, Ingrid Wilhelmsen

50 000

Automated quantification of body composition from CT scans

Dena Helene Alavi

Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag

Professor Rune Blomhoff; Peter M. Lauritzen, OUS; Tomas Sakinis, OUS

50 000

A versatile microfluidic device for in vitro modeling of multiple human neurological diseases

Joel Glover

Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag

Alexandra Aizenstadt, Hege Fjerdingstad, Michal Mielnik

50 000

How to make cytotoxic T cells harmless?

Pawel Borowicz

Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag

Anne Spurkland, Kaja Elisabeth B?rsum

50 000

METTL13 as a potential early detection biomarker for pancreatic cancer

M Carmen Herrera

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for biovitenskap

Professor P?l Falnes; PhD Mads Bengtsen; Agnes Bartels, masterstudent; Karl Kristian Kroken, master student

50 000

CINPLA viral vector core

Marianne Fyhn

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for biovitenskap

PhD Guro Vatne; PhD Sverre Gr?dem

200 000

EG103, a novel drug for Head and Neck cancer

Anette Weyergang, OUS

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Farmas?ytisk institutt

Kristian Berg, H?vard Sletta, ?se Bratland

200 000

Development of NorPreg – an interface to support pregnancy studies by visualizing and analyzing Norwegian registry linked data

Thi Hong Nhung Trinh

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Farmas?ytisk institutt

Hedvig Nordeng, Angela Lupattelli, Marleen van Gelder, Luigi Maglanoc

50 000

Smartsokk – utvikling av prototype

Christian Tronstad, OUS

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt

Elisabeth Qvigstad, OUS; Jonny Hisdal, OUS; Inge Petter Kleggetveit, OUS, Oliver Pabst, ?rjan G. Martinsen

50 000

Memristive measurements on human skin

Oliver Pabst

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt

Christian Tronstad, OUS; ?rjan G. Martinsen

50 000

Universal radiation-tolerant semiconductor

Andrej Kuznetsov

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt/Senter for materialvitenskap og nanoteknologi

?ystein Prytz, Javier Garcia Fernandez, Alexander Azarov

200 000

Well adhered and supported advanced catalysts for energy conversion applications

Athanasios Chatzitakis

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Kjemisk institutt/Senter for materialvitenskap

Dr. Xiaolan Kang og M.Sc. Kevin Gregor Both

84 500

New version of a digital dental chart

Janicke Liaaen Jensen

Det odontologiske fakultet, Institutt for klinisk odontologi

F?rsteamanuensis Lene Hystad Hove; PhD-kandidat H?vard Hynne; direkt?r Patrik Cetrelli og forskningsdirekt?r Astrid Jullumstr? Feuerherm, Kompetansesenteret tannhelse Midt (TK-Midt), Trondheim

50 000

Sustaining Talkwall   – Identifying mechanisms to finance social innovation platforms

Ole Sm?rdal

Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for pedagogikk

Ingvill Rasmussen, Richard Nesnass, Jan Dolonen, Anja Amundrud, Camille Dorival, Sharanya Manivasagam, Tom Seidel

200 000

Studentprosjekt

S?ker

Fakultet og institutt

 

 

Tankyrase Inhibition in Melanoma Immunotherapy

Therese Bang

Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag

Jo Waaler, OUS; Shoshy Alam Brinch,  OUS; Stefan Krauss, UiO

10 000

Production of a combustion chamber for a liquid bi-propellant rocket engine

Ola Sten Baksaas

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt

Rokas Naudziunas, Ingvild Garmo Nilsson, Ralv Holmsen, Elin Nystog Nordb?, Arne Fredrik Adamsr?d, H?kon Offernes, Ole J?rgen Norstrand, Even Tobias Eriksen,  Jannik Eschler, Aline Rang?y Brunvoll,  Aleksander Bourmistrov, William Dugan, Natalia Lidia Stepien, Oskar Idland, Fuad Dadvar,  Semya T?nnessen,  Hannah Sofie Roland, Peter Aarhaug

10 000

hovedkontakt ved UiO i kursiv der s?ker kommer fra Oslo universitetssykehus (OUS)

Om Veksthuset for livsvitenskap

  • innovasjonsenhet for livsvitenskap, helse og teknologi ved Universitetet i Oslo (UiO), som ?pnet i februar 2022
  • blir drevet av Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og holder til i 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@sparken i Oslo
  • skal bidra til en sterkere innovasjonskultur ved UiO slik at mer kunnskap fra forskningen blir tatt i bruk
  • hjelper forskere og studenter med ? modne ideer i tidlig fase gjennom ? tilby skreddersydd veiledning, s?kornmidler, m?teplasser, kurs, seminar, internship for studenter, mentorprogram med mer
  • er en ?pen d?r for studenter ved UiO; forskere ved UiO, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus; ledere og administrativt ansatte som st?tter innovative forskere; og eksisterende og nye eksterne 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@spartnere
  • 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@er tett med instituttene ved UiO og universitetssykehusene samt med teknologioverf?ringskontoret Inven2, n?ringsklynger, inkubatorer og n?ringsliv i innovasjons?kosystemet
Av Norunn K. Torheim
Publisert 23. juni 2022 09:28 - Sist endret 23. juni 2022 10:05