Fem nye Sentre for fremragende forskning til UiO

UiO har f?tt tildelt hele fem Sentre for fremragende forskning (SFF) i ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@sr?dets prestisjeutlysning. I alt fikk ni nye sentre denne statusen.

Bildet kan inneholde: rektangel, font, logo, merke.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

C Tildelingen viser at UiO er helt i forskningsfronten, med faglige milj?er av ypperste kvalitet som utf?rer fremragende forskning av stor betydning for samfunnet. Jeg gratulerer alle de fem vinnerne, sier rektor Svein St?len.

Av UiOs nye SFFer er to fra Det medisinske fakultet, to fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og ett fra Det utdanningsvitenskapelig fakultet.

C De fem nye SFFene illustrerer ikke bare den faglige dybden vi har, men ogs? bredden i f?rsteklasses forskningsmilj?er p? UiO. Prosjektene omfatter immunterapi innen kreftforskning, programmering av arvematerialer, betydning av ulikhet i utdanning, kunnskapsdrevet maskinl?ring og hva som gj?r planeter beboelig. Det er fantastisk at vi hevder oss p? s? mange felt, sier St?len.

Til f?rste trinn sendte UiO 57 s?knader av 161 (35,4%) og i trinn to har UiO hatt 15 av 36 finalister (41,7%). Med den nye tildeling vil UiO ha 14 av 32 SFFer, og i hele perioden SFF-virkemiddelet har eksistert, 22 av totalt 53 i Norge.

De nye prosjektene og milj?ene er:

Prosjekttittel: Precision Immunotherapy Alliance

Immunterapi har skapt nye muligheter for mange kreftpasienter. En enkelt injeksjon av en viss type immunceller kan kurere selv langt fremskreden sykdom. Men denne behandlingen er kun effektiv mot et knippe kreftformer. N? vil forskere videreutvikle behandlingsformen slik at den kan brukes til ? kurere flere former for kreft. M?let er ? lage et sett av skreddersydde terapiceller slik at det er mulig ? h?ndplukke behandlingsformen som passer den enkelte pasient best.

 • Samarbeidspartner: Oslo Universitetssykehus
 • Senterledere: Karl-Johan Malmberg og Johanna Olweus
 • Fakultet/institutt: Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin

Prosjekttittel: Centre for Planetary Habitability

Jorden er den eneste planeten vi kjenner der liv har utviklet seg. Jorden har rikelig med overflatevann, en stor m?ne, et vedvarende magnetfelt og platetektonikk. Men hvilke av disse og andre forutsetninger er de viktigste for at liv skal oppst?? Hvordan har jordens fysiske og kjemiske utvikling p?virket utviklingen av livsformer? Og hva kan kjennetegne planeter i andre solsystemer som kan v?re beboelige? Et nytt forskningssenter, som vil v?re det f?rste av sitt slag i Norge, vil utforske disse sp?rsm?lene som har opptatt vitenskapsfolk i ?rhundrer.

 • Senterledere: Trond Torsvik og Stephanie Werner
 • Fakultet/institutt: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for geofag

Prosjekttittel: CREATE - Centre for Research on Equality in Education

Utdanning kan endre liv. Men ikke alle barn har like muligheter til utdanning. Forskjeller skapes p? grunnlag av faktorer som kj?nn, sosio?konomiske forutsetninger og skolekvalitet. De skadelige effektene av slik ulikhet er kumulativ, og skaper ?kt risiko for ? falle ut av skolen og inn i kriminalitet og arbeidsledighet. Et nytt forskningssenter for ulikhet i utdannelse vil unders?ke hvilke forhold som, verden over, f?rer til ulikhet og hvordan vi kan redusere den.

 • Senterledere: Sigrid Bl?meke og Henrik Daae Zachrisson
 • Fakultet/institutt: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Centre for Educational Measurement

Prosjekttittel: Integreat C The Norwegian centre for knowledge-driven machine learning

Maskinl?ring er motoren i kunstig intelligens og en stadig viktigere del av v?r digitale verden. Men dagens datadrevne maskinl?ring er ogs? lite transparent, lite robust, den kvantifiserer usikkerhet d?rlig, kan v?re forutinntatt og er avhengig av enorme mengder kurerte data.  Det nye senteret vil sette Norge p? kartet innenfor maskinl?ring ved ? bidra til en mer kunnskapsdrevet maskinl?ring: Ved ? kombinere kunnskap og metoder fra flere fagfelt, vil det nye senteret utvikle teorier, metoder, modeller og algoritmer som legger grunnlaget for en mer n?yaktig, b?rekraftig, forst?elig og p?litelig maskinl?ring som gir grunnlag for bedre beslutninger.

 • Samarbeidspartnere: Universitetet i Troms? C Norges Arktiske Universitet, Norsk Regnesentral
 • Senterledere: Arnoldo Frigessi og Ingrid Glad
 • Fakultet/institutt: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Prosjekttittel: Centre for Embryology and Healthy Development

De biologiske prosessene som skjer i de aller tidligste stadiene av livet har store konsekvenser for utvikling og helse. Ofte ender det i spontanabort eller medf?dte sykdommer. Ved hjelp av avansert teknologi vil senteret studere epigenetikkens rolle i eggcelleutvikling og tidlig fosterutvikling. Hovedm?let er ? forst? mekanismene for reprogrammering av arvematerialet forut for og rett etter befruktningen og disses betydning for en sunn utvikling videre i livet, p? tvers av arter.

 • Samarbeidspartnere: H?gskolen i Innlandet og Oslo Universitetssykehus
 • Senterledere: Arne Klungland og Lorena Arranz. 
 • Fakultet/institutt: Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin

Om tildelingen

SFF-tildeling er ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@sr?dets mest prestisjefulle tildeling og i tillegg til statusen det gir milj?et, gir det en langsiktighet i forskningen som sjelden muliggj?res av andre virkemidler. Det er i SFF V snakk om grunnfinansiering p? ca 15 mill kr per ?r i 10 ?r. Senterkonseptet ble tatt i bruk som virkemiddel for ? ?ke Norges mulighet til ? utvikle verdensledende milj?er. Norge er et lite land med liten kritisk masse, ogs? p? forskningsfronten, og som resultat av ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@sr?dets fagevaluering tidlig p? 2000-tallet tok en i bruk senterkonseptet SFF for ? b?te p? akkurat det. Center for excellence, p? engelsk, er et nordisk fenomen i forskningsfinansieringssammenheng - som har vist seg ? v?re s?rlig vellykket for ? utvikle fremragende forskningsmilj?er i de nordiske landene.

Publisert 23. sep. 2022 13:12 - Sist endret 24. sep. 2022 11:27