English version of this page

Aktuelle saker

Publisert 16. feb. 2024 11:46

Nobelprisvinner Emmanuelle Charpentier samt dr. Sjur Bergan og professor Trond Petersen er blant UiOs ?resdoktorer for 2024. De utnevnes formelt p? universitetets ?rsfest den 2. september, hvor tematikken akademisk frihet og demokrati vil f? spesiell oppmerksomhet.

Publisert 14. feb. 2024 12:47

UiO har f?tt 10 Marie Sk?odowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship-prosjekter. Dette gir forskere mulighet til ? jobbe med forskningsprosjekter i et annet land, samtidig som UiO ogs? kan hente talentfulle forskere hit for ? jobbe med et felles prosjekt.

Publisert 12. feb. 2024 13:23

Co-Create handler om ? hjelpe studenter med ? gj?re store ideer om til virkelige l?sninger p? virkelige problemer. Studenter i Oslo-regionen som er nysgjerrige p? oppstartsselskaper og entrepren?rskap eller bare liker ? l?se problemer, kan n? s?ke om ? delta p? det nye studentinnovasjonsprogrammet Co-Create. S?knadsfrist for de innledende design thinking-workshopene i mars er 7. mars.

Publisert 6. feb. 2024 11:36

Universitetsstyret vedtok 6. februar 2024 ? tilby Eva Helene Mjelde stillingen som fakultetsdirekt?r ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Publisert 22. des. 2023 08:30

I 2023 gikk startskuddet for nye forskningssatsinger p? demokrati, energi og milj?. Vi har kreert 409 doktorgradsstudenter og tatt imot over 26 000 studenter. Og vi fikk nettopp vite at en ekte dinosaur flytter inn p? Naturhistorisk museum!

Publisert 18. des. 2023 08:27

Universitetet i Oslo, med Veksthuset for verdiskaping i spissen, leder et nytt ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@sprosjekt som skal styrke studentinnovasjonskulturen i Oslo-regionen. Prosjektet har f?tt st?tte fra Innovasjon Norge. M?let er ? f? flere oppstartsbedrifter og mer verdiskaping. Med p? laget er OsloMet, BI, Kristiania, Norges milj?- og biovitenskapelige universitet og Startuplab.

Publisert 7. des. 2023 15:27

UiO er en av ni partnere i universitetsalliansen Circle U. N? er seks nye Academic Chairs, samt en Academic Director, utnevnt. Dette er deltidsstillinger med et s?rlig ansvar for ? drive frem utdanningsaktiviteter og -tilbud p? tvers av universitetene.

Publisert 5. des. 2023 10:20

Livsvitenskapskonferansen 2024 samler landets ledende akt?rer innen helse og livsvitenskap, for ? finne l?sningene som gj?r at Norge kan f? mer igjen for de store investeringene i helseforskning. 

Publisert 30. nov. 2023 14:10

P? dagens Utdanningskonferanse ble UiOs ni nye meritterte utdannere presentert. Tre av dem er fra UV-fakultetet, fire fra MN, en fra MED og en fra Juridisk fakultet.
 

Publisert 23. nov. 2023 18:58

Et utvalg ledet av viserektor Mette Halskov Hansen foresl?r hvordan B?rekrafthuset kan utvikles til et tverrfaglig kraftsenter innen forskning, utdanning og samfunnskontakt om b?rekraft.