English version of this page

UiOs menneskerettighetspris 2022

Andrea Pet?  tildeles UiOs menneskerettighetspris for 2022. Pet? er en ungarsk historiker og professor i kj?nnsstudier, og f?r prisen for sitt forsvar for akademisk frihet og institusjonell autonomi.

Bildet kan inneholde: briller, smil, synsomsorg, anlegg, erme.

Andrea Pet?  f?r UiOs menneskerettighetspris for 2022. Foto: Central European .University

UiOs menneskerettighetspris deles ut ?rlig i forbindelse med Oslo Peace Days i desember som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige omr?der i vid forstand.

– Jeg er be?ret over ? motta denne prisen for akademisk frihet, ettersom illiberale regimer  bruker utdanning og kunnskap som et v?pen for ? n? sine egne  politiske m?l,  sier professor Andrea Pet?.

– Historiker Andrea Pet? fra Ungarn og Central European University er en uredd forsvarer av akademisk frihet og institusjonell autonomi. Med sin tilknytning til kj?nnsstudier og holocaustforskning, representerer hun fagomr?der som vi har sett angripes n?r europeiske regimer g?r i mer autorit?r retning. Fri forskning er grunnleggende n?r viktige menneskerettigheter skal hegnes om, sier prorektor ?se Gornitzka, som leder priskomiteen.

Pet? har gjennom sitt arbeid ogs? vist hvordan angrepene p? den akademiske friheten f?r konsekvenser spesielt for kvinners og LHBT-personers rettigheter.

– Andrea Pet? bruker sin stemme til ? utfordre og oppfordre akademikere og akademiske institusjoner til ? si fra om og st? imot autorit?re og illiberale regimers angrep p? den akademiske friheten, og viser hvordan det g?r hvis ikke sektoren er ?rv?ken, sier Gornitzka.

Prisen deles ut i Gamle festsal mandag 5. desember. Les mer og meld deg p?

Pet? og kampen for akademisk frihet

Publisert 19. sep. 2022 12:08 - Sist endret 6. des. 2022 05:18