Fire nye prosjekter klare for SPARK Samfunnsinnovasjon

Innovasjon er mer enn teknologi og patenter. SPARK Samfunnsinnovasjon handler om hvordan kunnskap tas i bruk til samfunnet. Gjennom seks pilotprosjekter er det gjort nybrottsarbeid, og n? er fire nye prosjekter valgt ut.

Prosjektene har f?tt st?tte etter en ny utlysning. Prosjektene representerer ulike perspektiver og tiln?rminger innen samfunnsinnovasjon, og illustrerer hvordan man kan bruke kunnskap fra samfunnsvitenskap og humaniora for ? l?se samfunnsutfordringer.

Felles for prosjektene er at deltakelse i innovasjonsprogrammet for det f?rste kan ?ke kapasitet og modenhet ved ? st?tte nettverks-, team- og planutviklingen. For det andre kan det v?re med p? ? redusere risiko og usikkerhet ved ? h?ndtere juridiske, etiske og ?konomiske utfordringer.

KI, spr?k og dokumentforvaltning

RecoVRy-prosjektet tar sikte p? ? utvikle KI-drevet virtuell terapi for psykosebehandling. Dette kan gi positiv innvirkning p? helsevesenet og pasienter som lider av psykiske lidelser.
 

DOKUPRAX-prosjektet videreutvikler en praksisorientert metode som ser p? bruken av dokumenter i forvaltningen. Dokumenter er demokratiets sm? verkt?y og utgj?r grunnleggende infrastruktur. Prosjektet viser hvordan dokumenter henger sammen med demokratiske prosesser, og tar sikte p? ? bidra til forbedringer av disse prosessene.

Prosjektet Utilizing AI to enhance accessibility and memorability in communication skal bruke KI for ? forbedre kommunikasjon og tilgjengelighet. M?let er ? utvikle KI-drevne verkt?y som vil gi brukerne mulighet til ? lage bilder og tekst som vil fremme bedre kommunikasjon, bedre beslutningstaking og bedre l?ring. Verkt?yene skal gj?res tilgjengelige og det legges opp til 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ med utdanningsinstitusjoner og andre offentlige og private partnere.
 

Morphing into school: deploying the Captain Morph language app in real-world classrooms er et prosjekt hvor m?let er ? utvikle en ny tiln?rming til l?ring ved ? ta i bruk en spr?kl?ringsapp for ordforr?d i klasserom. Utfordringen med ordforr?d er at det er ubegrenset, med hundretusenvis av ord, mange med komplekse betydninger. Man kan aldri eksplisitt l?re en elev alle ordene de trenger. Derfor vil denne appen l?re elevene mer om morfologi, alts? oppbygningene som ord best?r av.

Verdiskaping

Tidligere har innovasjon ofte handlet om kommersialisering av forskningsresultater. SPARK Samfunnsinnovasjon har medf?rt at universitetet n? jobber mer systematisk med verdiskaping - bredt forst?tt - av forskningsresultater.
Programmet legger til rette for at forskningsresultat kan tas i bruk og f?re til innovasjon, n?ringsmessig og sosialt entrepren?rskap og verdiskaping bredt forst?tt - det handler om langt mer enn penger.

Om SPARK Samfunnsinnovasjon

M?let er ? utvikle en st?tteordning ogs? for store og sterke milj?er innen samfunnsvitenskap og humanoria.
Selv om prosjektene har ulike m?l og bidrar til ? l?sninger p? ulike samfunnsutfordringer, f?lger de samme opplegg.
Prosjekter tas opp for to ?r, f?r mentorer og eventuelt koordinatorer, forplikter seg til en milep?lsplan og mottar opptil NOK 400 000 per ?r.
Det arrangeres fellesaktiviteter som m?nedlige mentorm?ter og ?pne utdanningsfora. Dette er b?de for ? st?tte prosjektenes utvikling og for ? skape ?pne arenaer for arbeid med samfunnsinnovasjon ved UiO og i samfunnet generelt.

Hjemmesiden til SPARK Samfunnsinnovasjon

 

Publisert 2. nov. 2023 14:26 - Sist endret 6. nov. 2023 10:54