Retningslinjer for bruk av TikTok og Telegram p? UiO

UiO f?lger anbefalingene fra Justis- og beredskapsdepartementet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og ber ansatte la v?re ? installere og bruke appene TikTok og Telegram p? sine mobiltelefoner og andre digitale enheter eid av UiO.

Bildet kan inneholde: h?nd, mobiltelefon, data-tastatur, datamaskin, kommunikasjonsenhet.

UiO har f?tt nye retningslinjer for ansatte n?r det gjelder bruk av appene TikTok og Telegram. Foto: UiO/Lars Ankervold

– Vi f?lger anbefalingene fra NSM, og ber ansatte la v?re ? bruke appene TikTok og Telegram p? v?re digitale enheter, sier IT-direkt?r Lars Oftedal.

Dette er de nye retningslinjene for ansatte ved UiO:

  • Ansatte som har mobiltelefon eller andre digitale enheter betalt av arbeidsgiver, bes om ? slette TikTok og Telegram fra disse. Appene skal ikke lastes ned p? UiOs enheter.
  • Ansatte som bruker UiOs digitale tjenester, for eksempel epost, p? private enheter, frar?des ? laste ned eller bruke TikTok og Telegram p? disse enhetene.
  • Der det er tjenestelige behov for ? bruke disse appene, m? det brukes tjenesteenheter som er atskilt fra UiOs interne systemer. 

 

Publisert 24. mars 2023 15:05 - Sist endret 24. mars 2023 15:05