Podkaster ved UiO

logo med mikrofonUniversitetsplassen

Universitetsplassen er en forskerbasert podkast om samfunnet produsert av Universitetet i Oslo. Her m?tes b?de unge og erfarne forskere for ? snakke om det de mener er viktig og aktuelt, sammen med gjester fra norsk samfunnsliv.

 

 

 

Bildet kan inneholde: smil, produkt, erme, gest, gj?re.Hylland & Wig

Thomas Hylland Eriksen og St?le Wig inviterer til skarpe, opplysende og forunderlige samtaler som f?r deg til ? stille sp?rsm?l ved verden slik du trodde den var. M?t de fremste tenkerne i Norge: forskere og forfattere, eksperter og originaler.

 

 

 


Bildet kan inneholde: logo, merkelapp, font, illustrasjon, merke.

Pandemipodden - en podkast der forskere fors?ker ? forst? koronasituasjonen ut fra sine fagfelt

Fra hjemmekontoret ringer professor Benedicte Bull sine forskerkolleger p? Senter for utvikling og milj? ved Universitetet i Oslo for ? sl? av en prat om den p?g?ende koronasituasjonen og hvordan verden n? ser ut fra deres forskningsfelt. Temaene favner vidt og ber?rer alt fra WhatsApp til Urfolk.


 

Bildet kan inneholde: rektangel, gj?re, plakat, illustrasjon, logo.SAKLIG!

En podkast om sakprosa og retorikk – garantert fri for usakligheter. Med professor i sakprosa, Johan T?nnesson, og masterstudent i retorikk og spr?klig kommunikasjon, Signy Grape, som har med seg en gjest eller to.


 

 


Bildet kan inneholde: begivenhet.

Psykopoden – en podcast om hva psykiske lidelser er og hvordan de best mulig behandles

Samtalepartnerne i denne serien er f?rsteamanuensis ved UiO og lege Unn H. Haukvik, professor og undervisningsleder i psykiatri, Jan Ivar R?ssberg ved UiO, og lege Erlend Strand Gardsjord.


Bildet kan inneholde: tekst, r?d, font, logo, linje.Norgeshistorien - fortalt av fagfolk

Historisk innsikt og forst?else er n?dvendig for ? l?se dagens problemer. N? satser Norgeshistorie p? podkast om norsk klima- og milj?historie for ? n? folk med denne kunnskapen.


Bildet kan inneholde: begivenhet.Undervisningsplikten

En podkast med studiedekan Gunn Enli ved Humanistisk fakultet. Tema varierer med gjestene som deltar. 

For alle som er opptatt av h?yere utdanning i Norge.


Frankrike forklart

I denne podkasten inviterer Kjerstin Aukrust fra UiO og Franck Orban fra Hi? kompetente og frankofile gjester til samtale om temaer som er viktige for ? forst? det som skjer i Frankrike i dag, og for ? vite mer om landets historie, politikk og kultur.

 

 


Takk og lov - med Anine Kierulf

Takk og lov er en ukentlig podcast om dagsaktuelle og mer varig aktuelle problemstillinger fra jussens verden ledet av Anine Kierulf. If?lge omtalen er podkasten "jussens lille dagligstue". Men det skal v?re fullt mulig ? f?lge med ogs? for folk som ikke engang har l?ftet en lovsamling.


ikon-vitenstafettVitenStafett

Unge formidlere deler gode historier om naturvitenskap og teknologi.

Podcasten er laget av studentene i emnet MNKOM3000/4000, som del av deres muntlige innlevering v?rsemesteret 2020. Emneansvarlig ?smund H. Eikenes har redigert sammen studentenes historier til ni tematiske episoder.

Lytt til VitenStafett p? Spotify


Ph.d.podden - for nettopp Ph.d.-er

Ph.d.-podden er en podkast for ph.d.-kandidater i Norge med fokus p? livet som ph.d.-kandidat, karriere, praktiske tips og psykisk helse.

I hver episode samles et knippe ph.d.-kandidater og eksperter for ? diskutere relevante problemstillinger. 


L?ring - en podkast fra UV

Vi l?rer hele livet. I denne podkasten m?tes forskere og andre gjester med personlig erfaring, for ? snakke om forskning p? l?ring. Jobber du i praksisfeltet, er du forelder, eller bare nysgjerrig p? hva som skjer i norske klasserom? Da h?per vi du vil lytte til samtalene der forskning m?ter praksis.

Podkasten blir produsert av Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.


 

Bildet kan inneholde: teknologi.In Pursuit of Development

Hvis du er interessert i demokrati, fattigdomsreduksjon og b?rekraftig utvikling, er dette din podcast for en dypere forst?else av global utvikling. Professor Dan Banik og hans gjester diskuterer hovedsakelig erfaringene fra Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Bildet kan inneholde: produkt, linje, parallell, rektangel, symmetri.Literature, Cognition and Emotions

En podkast om litteratur og f?lelser fra forskningsmilj?et Literature, Cognition and Emotions ved Det humanistiske fakultet.

Bildet kan inneholde: finger, brun, naturlige omgivelser, sand, landskap.Babylon

Babylon er Nordens ledende tidsskrift for forskning p? samtidens Midt?sten. Denne podkasten er laget som et supplement til den trykte utgaven, og tilbyr innleste versjoner av utvalgte artikler fra tidsskriftet.

Einstein sitter i en hagestol. Sort-hvitt bilde med teksten "God fysikk med Ida Storehaug" i gult over bildet.God Fysikk

I denne podcasten snakker norske fysikere om forskningen sin, og om temaer innen partikkelfysikk, astrofysikk og teoretisk fysikk. Podcasten lages av Ida Storehaug, stipendiat p? Fysisk institutt p? Universitetet i Oslo.