English version of this page

Klima, milj? og b?rekraft ved UiO

Vi jobber med tiltak innen utdanning, forskning og drift for ? gi studentene v?re gr?nn kompetanse, finne l?sninger p? de store samfunnsutfordringene og redusere UiOs klimaavtrykk. 
  

To studenter under en gul parasoll p? et torg p? Ombruksdagen

Slik jobber Universitetet i Oslo med klima, milj? og b?rekraft innen:

Hva betyr b?rekraft for UiO?

B?rekraftig omstilling handler om ? sikre livsgrunnlaget for mennesker og andre arter – n? og for fremtiden. For ? f? til det, m? vi kjenne planetens t?legrenser og hva som skal til for ? skape b?rekraftige samfunn. 

Helhetlig klima- og milj?strategi

UiOs helhetlige klima- og milj?strategi setter m?l for utdanning, forskning, formidling, gr?nn campus og organisasjon. 

Tiltaksplan for klima og milj?

Planen viser hvordan vi skal n? m?lene v?rene, og revideres ?rlig.

UiOs klimagassregnskap

UiO har som m?l ? halvere utslippene av klimagasser innen 2030. Se status for arbeidet.

Senter for global b?rekraft

UiO ?nsker ? styrke tverrfaglig forskning og undervisning innen klima, milj? og b?rekraft gjennom et eget b?rekrafthus p? campus.

Gr?nt kontor

Gr?nt kontor er en arena for studenter og ansatte som har ideer og innspill til hvordan UiO som studie- og arbeidsplass kan bli mer b?rekraftig. 

Podkast

UiO er en aktiv formidler av kunnskap om klima, milj? og b?rekraft. I Sofies gr?nne skifte snakker forskere og eksperter om dilemmaer i klima- og naturkrisen.

Kontakt

Har du sp?rsm?l eller tilbakemeldinger om klima, milj? og b?rekraft?