English version of this page

Fremragende sentre ved UiO

Senterordningen er et virkemiddel for ? heve kvaliteten p? norsk forskning, h?yere utdanning og innovasjon.

Sentre for fremragende forskning (SFF)

UiOs SFF-er driver gjennombruddsforskning innen b?de helsefag, realfag, samfunnsfag og humaniora. 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@en ved sentrene skal v?re nyskapende og ha stort potensial for grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.

Sentre for fremragende utdanning (SFU)

SFU-milj?er kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppn?dde resultater og kunnskapsspredning.

SFU-logo

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom et n?rt 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ mellom forskningsintensive bedrifter og fremst?ende forskningsmilj?er. SFI utvikler kompetanse p? h?yt internasjonalt niv? p? omr?der som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

SFI-logo

Sentre for milj?vennlig energi (FME)

欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ssentrene for milj?vennlig energi (FME) arbeider med langsiktig forskning som er rettet mot fornybar energi, energieffektivisering, CO2-h?ndtering og samfunnsvitenskap. Sentrene skal ha potensial for innovasjon og verdiskaping, og forskningen skjer i et tett 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ mellom forskningsmilj?er, n?ringsliv og forvaltning.

Bildet kan inneholde: produkt, gj?re, rektangel, elektrisk bl?, logo.

Nordic Centre of Excellence (NCoE)

NCoE er NordForsk sin viktigste finansieringsform som skal fremme nordisk 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ mellom fremst?ende forskere og forskningsmilj?er. QUINT forsker p? undervisningskvalitet i den nordiske grunnskolen.

NordForsk-logo