English version of this page

Enhet for HMS og beredskap

Enhet for HMS og beredskap er UiOs s?rskilte kompetanseenhet innen fagomr?dene arbeidsmilj?, sikkerhet og beredskap. Sikkerhet dekker b?de "security" og "safety".

Enheten har en overordnet og virksomhetsgjennomgripende rolle innenfor fagfeltet HMS- og beredskap ved UiO og yter st?tte til UiOs ledelse og enhetene.

Ansvarsomr?der:

  • Overordnet systemansvar p? HMS og beredskaps-omr?det
  • Sentral beredskapsplan
  • Vedlikeholde risikoanalyser p? sentralt niv? og holde oversikt over de viktigste risikoene som er identifisert.
  • Kompetanseutvikling, oppl?ring og informasjon
  • F?lge opp at UiO har gode prosedyrer for bruk av bedriftshelsetjenesten
  • Sekretariat for det sentrale arbeidsmilj?utvalget (AMU)

Kontakt

Postadresse Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Bes?ksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 6. etasje 0316 Oslo E-post:

Enhetskoder

Koststed 36150000 Innkj?p, ?konomi og l?nn m.m. Gammel stedkode 360400 Vortex, FS m.m.