English version of this page

Enhet for intern revisjon

Internrevisjonens form?l er ? fremme og beskytte UiOs verdier gjennom ? gi risikobaserte og objektive bekreftelser, r?d og innsikt.

EIR har en uavhengig, objektiv bekreftelses- og r?dgivningsfunksjon som har til hensikt ? forbedre organisasjonens drift. Enheten ser p? prosesser for risikostyring, kontroll og virksomhetsstyring. Enheten utf?rer operasjonelle revisjoner, og har ikke ansvar for regnskapsrevisjonen av UiO. Det ansvaret ivaretas av Riksrevisjonen.

Arbeidsoppgaver

  • Revisjoner og r?dgivning i henhold til ?rsplan vedtatt av styret

  • R?dgivning p? internkontroll og risikostyring

  • Finansiell revisjon av EU-finansierte forskningsprosjekter

Instruks, metodikk og kvalitet

Rapporter og planer

Kontakt

Postadresse Postboks 1154 Blindern, 0318 Oslo Bes?ksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 6. etasje 0316 Oslo Telefon: +47 22856314 E-post:

Enhetskoder

Koststed 36100000 Innkj?p, ?konomi og l?nn m.m. Gammel stedkode 360300 Vortex, FS m.m.