English version of this page

Avdeling for organisasjon og personal

Avdelingen har en overordnet og virksomhetsgjennomgripende rolle innenfor HR og personalfeltet ved UiO og yter st?tte til UiOs ledelse og enheter.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Bes?ksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 4. etasje 0313 Oslo E-post:

Enhetskoder

Koststed 36350000 Innkj?p, ?konomi og l?nn m.m. Gammel stedkode 365000 Vortex, FS m.m.