Reglementer ved bruk av UiOs eiendommer

Leie og bruk av lokaler

Praktiske retningslinjer

  • Filming, fotografering og filmfremvisning
  • Salg og stands
  • Utdeling av gratis publikasjoner
  • Adgang p? helligdager
  • Sykkelreglement

Parkering

Innbrudd, tyveri

  • Forholdsordre ved innbrudd eller simple tyverier