English version of this page

Regelverk innen personal

Overordnet regelverk

Statsansatteloven, hoved-, tilpasnings- og tariffavtaler samt UiOs l?nns- og personalpolitikk og personalreglement legger grunnleggende f?ringer for regelverksdokumenter innen personal.

Felles regelverk for alle stillingsgrupper

Rettigheter til arbeidsresultater, sidegj?rem?l, permisjon m.m. er nedfelt i regelverksdokumenter som er felles for alle stillingsgrupper ved UiO.

Ledelse

For noen ledergrupper finnes det s?rskilte regelverksdokumenter.

Vitenskapelig ansatte

Ansettelse, kompetanseopprykk og visse arbeidsvilk?r for vitenskapelig ansatte er nedfelt i s?rskilte regelverksdokumenter.

Teknisk-administrativt ansatte

Ansettelse av teknisk-administrativt ansatte er nedfelt i s?rskilte regelverksdokumenter.