English version of this page

Eiendomstjenester

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, tekniske anlegg og utearealer.

Oversikt over store og sm? byggearbeider

Lurer du p? hvorfor noen borer eller hvorfor inngangen er stengt?

P?g?ende og planlagte arbeider

Send melding eller se Min side

Du kan melde inn behov som gjelder reparasjoner, vedlikehold, renhold, avfallsh?ndtering og kildesortering, intern flytting, post og bud.

Milj? og klima

Bygninger st?r for en tredel av alle klimagassutslipp og 40 prosent av verdens energibruk. Derfor er effektiv arealbruk viktig i Universitetet i Oslos arbeid med milj? og b?rekraft. Her finner du v?re ?rlige milj?rapporter og Milj?- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet.

Utf?re arbeid p? UiOs eiendom

Prosjektanvisninger, forvaltningsplaner og informasjon til kommune, energileverand?r og andre som beh?ver utf?re arbeid p? UiOs eiendom.

Kontakt oss

Telefon: 22 84 41 11
E-post: postmottak@eiendom.uio.no

??Bes?ksadresse: Lucy Smiths hus, 8. etasje
?pningstider: Mandag – fredag, 8 – 15