UiO og 20 andre institusjoner avslutter prosjektet UH Sak

Avtalen inng?tt mellom 21 institusjoner i universitets- og h?gskolesektoren og leverand?r Sopra Steria om levering av programvare til saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning, avsluttes.

UiO har i flere ?r jobbet med ? erstatte dagens system for saksbehandling og dokumentforvaltning. Arbeidet har skjedd i 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ med sektorpartnere gjennom prosjektet UH Sak. UiO og de andre partnerne har n? besluttet ? avslutte avtalen med leverand?ren Sopra Steria.

Dette inneb?rer at tjenesten avbestilles og prosjektet UH Sak avsluttes. Det er usikkert om l?sningen vil dekke behovene til saksbehandling og bevaring av dokumentasjon p? en god nok m?te.

– Uavhengige revisjoner, b?de av UH Sak-prosjektet og av teknisk l?sning og arkitektur, har vist at den samlede risikoen med ? videref?re prosjektet blir for h?y. Det har ogs? v?rt store forsinkelser i utviklingsarbeidet, sier universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen.

UiO har organisert arbeidet s? langt i mottaksprosjektet UiO Sak. Det er jobbet mye med kartlegging, organisatorisk utvikling og forberedelse til den nye l?sningen.

– Vi ser n? p? alternativer til nytt arkiv og saksbehandlingssystem. M?let er fremdeles et brukerorientert system for sikre enklere og mer effektiv saksbehandling og fellesadministrative prosesser. Arbeidet som allerede er gjort ved UiO vil v?re sv?rt nyttig og legge et godt grunnlag for veien videre, sier Benjaminsen.

Som en del av det videre arbeidet vil UiO i l?pet av h?sten oppgradere sitt n?v?rende saksbehandlingssystem. Samtidig vil sektoren fortsatt 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@e om fellesl?sninger der det er hensiktsmessig.

Les mer: Pressemelding fra UH Sak

Publisert 26. juni 2024 13:57 - Sist endret 26. juni 2024 15:27