English version of this page

2024

Publisert 19. juni 2024 12:55

Onsdag 19. juni var det en eksplosjon i en bygning i Silurveien, hvor Universitetet i Oslo leier lokaler til eksamensavvikling. Eksamen avholdes som normalt framover.

Publisert 18. juni 2024 15:21

En arbeidsgruppe ledet av professor Helge Jordheim har utarbeidet et forslag til ny spr?kpolitikk for Universitetet i Oslo som n? sendes p? h?ring.

Publisert 10. juni 2024 15:02

Universitetet i Oslo deltar i ?rets markering av Pride med flere arrangementer frem mot Pride-uka i Oslo. Den 29. juni g?r vi i parade gjennom hovedstaden sammen med OsloMet C under parolen ?Fryktl?s kunnskap?.

Publisert 10. juni 2024 14:02

European Molecular Biology Organization (EMBO) ble stiftet for 60 ?r siden for ? styrke molekyl?rbiologisk forskning og forst?else, og denne uken markeres dette p? UiO.

Publisert 24. mai 2024 09:00

5. juni ble streiken avsluttet, og de som har streiket skal komme tilbake p? jobb. 

Publisert 23. mai 2024 07:51

Har du gjort en ekstraordin?r innsats p? utdanningsfeltet p? Universitetet i Oslo? Da b?r du s?ke om ? bli merittert utdanner. Fristen er 1. september.  

Publisert 22. mai 2024 13:04

Universitetsstyret har utpekt ?rets vinnere av UiOs forskningspris, utdanningspris, formidlingspris, innovasjonspris og pris for yngre forskere.

Publisert 16. mai 2024 13:34

Samarbeid gjennom internasjonale allianser, initiativ overfor den palestinske forsknings- og utdanningssektoren samt nominasjon av palestinske studenter til Students at Risk-ordningen. Dette er noen av UiO-tiltakene som skal gjennomf?res i tiden fremover.

Publisert 14. mai 2024 15:39

Universitetsstyret vedtok p? sitt m?te 14. mai 2024 ? si nei til akademisk boikott av Israel, samtidig som styret ford?mmer alle brudd p? folkeretten og krever ?yeblikkelig v?penhvile og stans av angrepene mot sivile i Gaza og Israel.  

Publisert 14. mai 2024 12:20

Universitetsstyret vedtok 14. mai 2024 ? tilby Hanna Ekeli stillingen som fakultetsdirekt?r ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Publisert 11. apr. 2024 12:03

I dag har EU delt ut prestisjefylte midler, Advanced Grants, til fremragende forskning. Fire UiO-forskere har f?tt st?tte til prosjekter innen globale verdikjeder, menns fysiske og psykiske helse, policy-utvikling i moderne demokratier og teoretisk astrofysikk.

Publisert 11. apr. 2024 08:40

I l?pet av ?ret har over fire milliarder mennesker i mer enn 40 land mulighet til ? avgi sin stemme. Det er valg i blant annet USA, India, Indonesia, Russland, S?r-Afrika og til Europaparlamentet. Hvordan st?r det egentlig til med demokratiet internasjonalt? Og hva er situasjonen i Norge? Demokratikonferansen 2024 setter disse store sp?rsm?lene p? dagsorden.

Publisert 21. mars 2024 12:59

Ansatte p? Universitetet i Oslo (UiO) er mest forn?yde med st?tten fra kolleger, ledelse og arbeidsklima, mens medvirkning og intern informasjonsflyt scorer noe lavere. Det viser resultatene fra den f?rste felles arbeidsmilj?unders?kelsen p? UiO.

Publisert 19. mars 2024 13:55

De som tar utdanning fra Universitetet i Oslo (UiO) kommer raskt i jobb, har h?y kompetanse, analytiske ferdigheter og evne til selvstendig arbeid, og mener at deres utdanning er relevant for jobben de f?r. Det viser Kandidatunders?kelsen 2023.

Publisert 18. mars 2024 15:27

Denne uken feirer Gr?nt kontor sin ett?rsdag. Studentene fra Gr?nt kontor deler noen tanker om ?ret som har g?tt og deres planer for fremtiden.