English version of this page

Pride p? UiO

Mangfold i perspektiver, mennesker og tanker gj?r utdanningen og forskningen v?r bedre. Kunnskap er den beste m?ten ? bekjempe fordommer og undertrykkelse p?. 

Skeiv tematikk, kj?nn og seksualitet i forskning og undervisning

Regnbue i vinduet p? Universitetsbiblioteket

UiO har mange forskere og undervisere som jobber med LHBTQ+-tematikk, kj?nn og seksualitet.

Vi tilbyr emner i diskriminerings- og likestillingsrett, seksualitetsstudier og kj?nn, kj?nn og filosofi, kj?nnsperspektiv p? religion og teologi, kj?nnsperspektiver p? sykdom og helse, og mye mer.

Skeive perspektiver ved UiO

Tips til skeiv litteratur

Universitetsbiblioteket anbefaler fagb?ker og skj?nnlitteratur knyttet til LHBTQ+-tematikk, kj?nn og seksualitet.

Historisk foto i svart-hvitt fra demonstrasjonstog med paroler som "Jeg er glad jeg er homo"

I dybden p? skeiv tematikk

Senter for tverrfaglig kj?nnsforskning (STK) har samlet et knippe tekster fra UiO-forskere og andre som gir deg et spennende innblikk i forskningen som foreg?r p? LHBTQ+-feltet.

G? til STKs Pride-side