English version of this page

Eiendomsavdelingen

Ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, tekniske anlegg og utearealer.

Eiendomsavdelingen er godkjent l?rebedrift innen byggdrifterfaget, gartner- og anleggsgartnerfaget og renholdsoperat?rfaget. 

Les mer om hva vi jobber med p? Eiendomstjenester.

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteomr?der, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid. Send melding eller se dine saker.

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern, 0316 Oslo Bes?ksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0371 Oslo Telefon: +47 22844111 E-post:

Enhetskoder

Koststed 32000000 Innkj?p, ?konomi og l?nn m.m. Gammel stedkode 320000 Vortex, FS m.m.